Ukrywanie konta użytkownika w systemie macOS

Jeśli nie chcesz, aby użytkownik, któremu udzielasz pomocy, widział Twoje konto podczas logowania do systemu, dowiedz się, jak ukryć konto użytkownika w oknie logowania systemu macOS.

 Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów systemów. Jeśli ten problem Cię dotyczy, skontaktuj się z administratorem systemu swojej firmy lub szkoły.

Ukrywanie konta użytkownika w oknie logowania systemu macOS

1. Zaloguj się na koncie administratora.

2. Użyj następującego polecenia Terminal. Zastąp skróconą nazwę użytkownika, którego chcesz ukryć, ciągiem hiddenuser:

sudo dscl . create /Users/hiddenuser IsHidden 1

Konto użytkownika będzie również ukryte po następnym otwarciu Preferencji systemowych. Tego polecenia nie można użyć w przypadku konta gościa. Dowiedz się, jak zarządzać kontem gościa.

Jeśli włączona jest funkcja FileVault, ukryty użytkownik może nadal być widoczny w pierwszym oknie logowania po włączeniu lub ponownym uruchomieniu komputera. 

Wyświetlenie ukrytego konta użytkownika

Jeśli chcesz, aby ukryty użytkownik znów był widoczny w oknie logowania, ustaw wartość atrybutu IsHidden tego użytkownika na 0:

sudo dscl . create /Users/hiddenuser IsHidden 0

Możesz też usunąć atrybut IsHidden.

Ukrywanie katalogu domowego i punktu udostępnianego

Poniższe polecenie ukrywa katalog domowy „/Users/hiddenuser”:

sudo chflags hidden /Users/hiddenuser

Poniższe polecenie usuwa punkt udostępniany folderu Publiczne użytkownika o pełnej nazwie „Hidden User”:

sudo dscl . delete "/SharePoints/Hidden User’s Public Folder"
Data publikacji: