Ustawienia programu Mail, które należy uzyskać od swojego dostawcy poczty e-mail

Jeśli aplikacja Mail prosi o ręczne wprowadzeń ustawień poczty e-mail, może być konieczne uzyskanie typu konta, adresu serwera poczty i innych informacji przedstawionych w tym artykule.

Aplikacja Mail automatycznie używa prawidłowych ustawień wielu usług poczty e-mail. Z tego powodu zwykle wystarczy podać adres e-mail i hasło, aby skonfigurować konto e-mail na komputerze Mac lub telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch. Jeśli aplikacja Mail wymaga dodatkowych informacji, uzyskaj od swojego dostawcy poczty e-mail ustawienia przedstawione w tym artykule. Możesz wydrukować artykuł i uzupełnić kolumnę Ustawienie wymaganymi informacjami.

Nazwa ustawienia      Ustawienie      Opis
Imię i nazwisko   Wybierz nazwę nadawcy, która ma być wyświetlana w wysyłanych przez Ciebie wiadomościach. Przykład: Jan Kowalski.
Adres e-mail   Adres e-mail dla tego konta, na przykład kowalski@example.com.
Ustawienia serwera poczty przychodzącej
Te ustawienia służą do pobierania wiadomości (odbierania poczty e-mail) z serwera poczty dostawcy poczty e-mail.
Typ konta   Wybierz ustawienie IMAP*, POP, Exchange IMAP lub Exchange EWS1 zgodnie ze wskazówkami dostawcy poczty e-mail. Jeśli używasz konta Microsoft Exchange, zapoznaj się z instrukcjami konfiguracji konta Exchange na komputerze Mac lub telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch
Opis   Wybierz nazwę, która będzie używana przez aplikację Mail dla Twojego konta, na przykład Praca, Szkoła lub Yahoo. 
Serwer poczty przychodzącej (nazwa hosta)
  Nazwa hosta serwera poczty przychodzącej, na przykład mail.example.com.
Nazwa użytkownika   Nazwa użytkownika dla tego konta, na przykład kowalski. Niektórzy dostawcy poczty e-mail wymagają podania pełnego adresu e-mail jako nazwy użytkownika.
Hasło   Hasło poczty e-mail, które służy do logowania się do konta.
Port
  Numer portu używany przez serwer poczty przychodzącej. Typowe numery portów dla poczty przychodzącej to 143 i 993 dla kont IMAP oraz 110 i 995 dla kont POP.
Uwierzytelnianie   Wybierz opcję Hasło, MD5, NTLM, Kerberos lub Brak zgodnie z instrukcjami dostawcy poczty e-mail.
Używaj SSL

 

Czy serwer poczty przychodzącej obsługuje szyfrowanie SSL (Secure Sockets Layer) lub TLS (Transport Layer Security)? 
Ustawienia serwera poczty wychodzącej (SMTP)
Te ustawienia służą do przesyłania wiadomości (wysyłania poczty e-mail) do serwera poczty dostawcy poczty e-mail.
Serwer poczty wychodzącej (SMTP)
  Nazwa hosta serwera poczty wychodzącej SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), na przykład smtp.example.com.
Port

 

Numer portu używany przez serwer poczty wychodzącej. Typowe numery portów dla poczty wychodzącej to 25, 465 i 587.
Używaj SSL   Czy serwer poczty wychodzącej obsługuje szyfrowanie SSL lub TLS?
Uwierzytelnianie   Wybierz opcję Hasło, MD5, NTLM, Kerberos lub Brak zgodnie z instrukcjami dostawcy poczty e-mail. W przypadku opcji Brak mogą być wymagane dodatkowe ustawienia przedstawione poniżej, aby wysyłać wiadomości e-mail podczas korzystania z innej sieci, takiej jak hotspot Wi-Fi lub sieć w kawiarni internetowej.
Ustawienia serwera poczty wychodzącej (SMTP) podczas korzystania z innej sieci
Uzyskaj te ustawienia dotyczące innej sieci tylko w przypadku, gdy dostawca poczty e-mail nie stosuje uwierzytelniania poczty wychodzącej.
Serwer poczty wychodzącej (SMTP)   Nazwa hosta serwera poczty wychodzącej, na przykład smtp.example.com. 
Port   Numer portu używany przez serwer poczty wychodzącej.
Używaj SSL   Czy serwer poczty wychodzącej obsługuje szyfrowanie SSL lub TLS?
Uwierzytelnianie   Wybierz opcję Hasło, MD5, NTLM, Kerberos lub Brak zgodnie z instrukcjami dostawcy poczty e-mail.

* Protokół IMAP (Internet Message Access Protocol) sprawdza się najlepiej w przypadku, gdy sprawdzasz pocztę e-mail na wielu urządzeniach, ponieważ wiadomości pozostają zachowane na serwerze dostawcy poczty e-mail do momentu ich usunięcia. Jeśli tylko urządzenia mogą połączyć się z usługą poczty e-mail, skrzynka pocztowa pozostaje identyczna na wszystkich urządzeniach. Jeśli używasz protokołu POP (Post Office Protocol) na więcej niż jednym urządzeniu, te zmiany mogą nie pojawić się na każdym urządzeniu, a nowe wiadomości dostarczone na jedno urządzenie mogą nie zostać dostarczone na inne urządzenia.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: