Odtwarzanie komputera Mac z backupu

Dowiedz się, jak przenieść wszystkie pliki z backupu Time Machine na komputer Mac.

Jeśli masz backup komputera Mac utworzony za pomocą aplikacji Time Machine, możesz odtworzyć pliki z tego backupu. Ta funkcja może być przydatna, gdy oryginalne pliki zostaną usunięte z komputera Mac, a także wtedy, gdy dysk twardy (lub SSD) komputera Mac zostanie wymazany lub wymieniony, np. w ramach naprawy.

Odtwarzanie z backupu Time Machine

Podczas odtwarzania z backupu Time Machine możesz wybrać odtworzenie wszystkich plików lub odtworzenie systemu operacyjnego komputera Mac (macOS) i wszystkich plików.

Odtwarzanie wszystkich plików

 1. Upewnij się, że dysk backupu Time Machine jest podłączony i włączony, a następnie włącz komputer Mac.
  • Jeśli komputer Mac uruchomi się i wyświetli Asystenta ustawień, w którym zostaną wyświetlone monity o podawanie danych, np. kraju, klawiatury czy sieci, przejdź do kroku 2.
  • Jeśli komputer Mac uruchomi się i wyświetli Findera, otwórz Asystenta migracji, który znajduje się w folderze Narzędzia w folderze Aplikacje. W pierwszym oknie Asystenta migracji kliknij opcję Dalej i przejdź do kroku 2.
  • Jeśli komputer Mac nie uruchomi się całkowicie lub chcesz także odtworzyć system macOS używany w chwili tworzenia backupu, wykonaj czynności procedury odtwarzania zarówno systemu macOS, jak i plików.
 2. Kiedy pojawi się pytanie o sposób przeniesienia informacji, wybierz opcję przeniesienia z komputera Mac, backupu Time Machine lub dysku startowego. Następnie kliknij przycisk Dalej.
  Okno Asystenta migracji
 3. Wybierz backup Time Machine, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Okno Asystenta migracji
 4. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wybór backupu z listy backupów uporządkowanych według daty i godziny, wybierz żądany backup i kliknij opcję Dalej.
  Okno Asystenta migracji
 5. Wybierz informacje do przeniesienia, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć przenoszenie. Na danym komputerze Mac ten ekran może wyglądać inaczej:
  Okno Asystenta migracji
 6. W przypadku dużej ilości danych ich przeniesienie może zająć kilka godzin. Gdy przenoszenie danych dobiegnie końca, ponownie uruchom komputer Mac i zaloguj się na przeniesionym koncie, aby uzyskać dostęp do plików.

Odtwarzanie zarówno systemu macOS, jak i plików

Te czynności spowodują wymazanie dysku twardego, a następnie odtworzenie z backupu plików i wersji systemu macOS, która była używana w chwili tworzenia backupu.

 1. Upewnij się, że dysk backupu Time Machine jest podłączony i włączony.
 2. Włącz komputer Mac i natychmiast naciśnij i przytrzymaj klawisze Command (⌘)-R, aby uruchomić komputer w trybie odzyskiwania systemu macOS.
 3. Gdy zobaczysz okno Narzędzia macOS, wybierz opcję odtwarzania z backupu Time Machine.
 4. Kliknij opcję Dalej w wyświetlonym oknie i w kolejnym oknie.
 5. Wybierz dysk backupu Time Machine jako źródło odtwarzania i kliknij opcję Dalej.
  Jeśli dysk backupu jest zaszyfrowany, zostanie wyświetlony monit o odblokowanie dysku. Wprowadź hasło administratora używane podczas konfigurowania aplikacji Time Machine, a następnie kliknij opcję Dalej.
 6. Wybierz backup i kliknij opcję Dalej.
 7. Wybierz dysk twardy komputera Mac (lub inny dysk docelowy), na który zostanie przeniesiona zawartość backupu, a następnie kliknij opcję Odtwórz lub Dalej.
  Jeśli na komputerze Mac włączono funkcję FileVault, zostanie wyświetlony monit o odblokowanie dysku. Wprowadź hasło administratora komputera Mac i kliknij opcję Odtwórz.
 8. Po wykonaniu powyższych czynności ponownie uruchom komputer Mac. 

Odtwarzanie konkretnych plików


Data publikacji: