Odtwarzanie komputera Mac z backupu

Asystent migracji umożliwia przeniesienie plików z backupu Time Machine na komputer Mac.

Jeśli masz backup komputera Mac utworzony za pomocą aplikacji Time Machine, Asystent migracji może użyć tego backupu do odtworzenia Twoich osobistych plików, w tym aplikacji i całej zawartości konta użytkownika.

Jeśli wolisz odtworzyć tylko kilka plików lub starsze wersje tych plików, dowiedz się, jak odtwarzać konkretne pliki za pomocą aplikacji Time Machine.

Używanie Asystenta migracji

 1. Jeśli chcesz ponownie zainstalować system macOS, zrób to przed przejściem do kolejnego etapu. Jeśli na przykład w trakcie uruchamiania komputera Mac pojawia się znak zapytania, najpierw należy ponownie zainstalować system macOS.
 2. Upewnij się, że dysk backupu Time Machine jest podłączony do komputera Mac i włączony.
 3. Otwórz Asystenta migracji na komputerze Mac. Znajdziesz go w folderze Narzędzia wewnątrz folderu Aplikacje.
  Jeśli komputer Mac uruchomi się i wyświetli Asystenta ustawień, w którym zostaną wyświetlone monity o podanie danych, np. kraju czy sieci, przejdź do kolejnego kroku, ponieważ Asystent ustawień zawiera Asystenta migracji.
 4. Gdy pojawi się pytanie o sposób przeniesienia informacji, wybierz opcję przeniesienia z komputera Mac, backupu Time Machine lub dysku startowego. Następnie kliknij przycisk Dalej.
  Asystent migracji: Jak chcesz przenieść swoje dane?
 5. Wybierz backup Time Machine, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Asystent migracji: Wybór źródła
 6. Wybierz żądany backup i kliknij opcję Dalej.
  Asystent migracji: Wybierz backup
 7. Wybierz dane, które chcesz przenieść.

  W tym przykładzie John Appleseed jest kontem użytkownika macOS. Jeśli nazwa tego konta jest taka sama jak nazwa konta istniejącego już na komputerze Mac, zostanie wyświetlony monit o zmianę nazwy starego konta lub zastąpienie konta na komputerze Mac. W przypadku zmiany nazwy stare konto pojawi się jako oddzielny użytkownik na komputerze Mac wraz z oddzielnym folderem domowym i danymi logowania. Jeśli zastąpisz konto, stare konto usunie, a następnie zastąpi konto na komputerze Mac, łącznie z całą zawartością folderu domowego.
  Asystent migracji: Zaznacz dane do przeniesienia
 8. Kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć przenoszenie. W przypadku dużej ilości danych ich przeniesienie może zająć kilka godzin.  


Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.


Data publikacji: