Aplikacja Logic Remote nie może połączyć się z komputerem Mac po uaktualnieniu do systemu iOS 8

Po uaktualnieniu iPada do systemu iOS 8 aplikacja Logic Remote nie może połączyć się z komputerem Mac z uruchomioną aplikacją Logic Pro X, GarageBand na komputer Mac (w wersji 10.0 bądź nowszej) lub MainStage 3.

Aby rozwiązać ten problem, najpierw sprawdź, czy korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Logic Remote. W tym celu sprawdź, czy Twój iPad jest zalogowany do sklepu App Store za pomocą tego samego konta Apple ID, które pierwotnie zostało przez Ciebie użyte do pobrania aplikacji Logic Remote. W sklepie App Store stuknij opcję Uaktualnienia i zainstaluj aplikację Logic Remote, jeśli zostanie zaproponowana.

Jeśli już korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Logic Remote i problem nadal występuje, wykonaj poniższe czynności.

Logic Pro X 

 1. Zamknij aplikację Logic Pro X, jeśli jest uruchomiona.
 2. W Finderze wybierz kolejno opcje Idź > Idź do folderu.
 3. Wpisz ~/Library/Preferences i kliknij przycisk OK.
 4. W oknie, które zostanie otwarte, znajdź plik „com.apple.logic.pro.cs” i usuń go.
 5. Uruchom ponownie komputer Mac.
 6. Otwórz aplikację Logic Pro X.
 7. Otwórz aplikację Logic Remote na iPadzie.
 8. Stuknij opcję Logic Pro X w oknie Połącz na iPadzie.
 9. Potwierdź połączenie w oknie dialogowym połączenia z aplikacją Logic Remote w aplikacji Logic Pro X.

GarageBand na komputer Mac (wersja 10.0 lub nowsza)

 1. Zamknij aplikację GarageBand X, jeśli jest uruchomiona.
 2. W Finderze wybierz kolejno opcje Idź > Idź do folderu.
 3. Wpisz ~/Library/Containers/com.apple.garageband10/Data/Library/Preferences/ i kliknij przycisk OK.
 4. W oknie, które zostanie otwarte, znajdź plik „com.apple.garageband10.cs” i usuń go.
 5. Uruchom ponownie komputer Mac.
 6. Otwórz aplikację GarageBand X.
 7. Otwórz aplikację Logic Remote na iPadzie.
 8. Stuknij opcję GarageBand X w oknie Połącz na iPadzie.
 9. Potwierdź połączenie w oknie dialogowym połączenia z aplikacją Logic Remote w aplikacji GarageBand X.
Data publikacji: