iBooks: błędy dotyczące znalezienia pliku spoza manifestu lub braku wymaganego zasobu

Błąd pliku spoza manifestu i błędy dotyczące braku wymaganych zasobów w rzeczywistości wskazują na ten sam problem, ale widziany z różnych perspektyw. Poniżej opisano komunikaty o błędach, które mogą zostać wyświetlone po dostarczeniu.
 

BŁĄD ITMS-9000: Znaleziono plik spoza manifestu

Błąd dotyczący znalezienia pliku spoza manifestu oznacza, że pakiet EPUB zawiera pliki, które nie są wymienione w elemencie <manifest> pliku OPF, znajdującym się w katalogu OEBPS. Jeśli pliku nie ma w elemencie <manifest>, to nie ma możliwości sprawdzenia, czy ma on być wyświetlany w książce. Dowiedz się więcej o manifeście w pakiecie EPUB.

BŁĄD ITMS-9000: Brak wymaganego zasobu

Błąd dotyczący braku wymaganego zasobu wskazuje, że plik wymieniony w elemencie <manifest> w pliku OPF nie jest dostępny w pakiecie EPUB.

Aby rozwiązać ten problem, upewnij się, że wszystkie pliki zawarte w pakiecie EPUB są też wymienione w elemencie <manifest> w pliku OPF:

  1. Rozpakuj pakiet EPUB.
  2. Otwórz katalog OEBPS, a następnie plik content.opf w tym katalogu.
  3. Znajdź element <manifest>.
  4. Upewnij się, że wszystkie pliki są wymienione na liście. W tym przykładzie obraz okładki jest zawarty zarówno w manifeście, jak i w pakiecie EPUB. Wszystkie pliki powinny być uwzględnione w obu tych miejscach albo wcale nie być częścią książki.

 

Data publikacji: