Boot Camp: sterowanie jasnością nie działa po uaktualnieniu do systemu Windows 8.1

Po zaktualizowaniu systemu Windows 8 do wersji Windows 8.1 na MacBooku Pro (17-calowym, początek 2011 r. lub koniec 2011 r.) klawisze F1 i F2 mogą przestać sterować jasnością wbudowanego wyświetlacza komputera.

Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać instalację naprawczą sterowników programu Boot Camp 5.1.

Do wykonania instalacji naprawczej jest wymagany dysk USB typu flash zawierający właściwe sterowniki programu Boot Camp 5.1 dla danego komputera. Jeśli nie masz już nośnika, z którego zainstalowano sterowniki obsługi programu Boot Camp, możesz utworzyć jego kopię przy użyciu Asystenta Boot Camp znajdującego się w katalogu Narzędzia. Pobierz właściwe sterowniki na dysk USB typu flash za pomocą Asystenta, po czym zamknij go. Można też pobrać sterowniki z witryny Wsparcia Apple, aby następnie skopiować je na dysk USB typu flash sformatowany do obsługi systemu Windows. 

Po uzyskaniu sterowników na nośniku USB przeprowadź instalację naprawczą, wykonując następujące czynności:

 1. Uruchom system Windows 8.1 na komputerze Mac.
 2. Podłącz dysk typu flash lub inny nośnik USB ze sterownikami pobranymi przy instalacji systemu Windows 8.1.
 3. Przełącz się do pulpitu i otwórz Eksplorator plików.
 4. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku typu flash, aby go otworzyć.
 5. Znajdź i otwórz folder Boot Camp.
 6. Znajdź i otwórz plik Setup.exe w tym folderze.
 7. W monicie zabezpieczeń funkcji Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Tak.
 8. Zostanie wyświetlone okno Napraw usługi Boot Camp. Kliknij opcję Napraw.
 9. Funkcja naprawy zastąpi wszystkie sterowniki wersjami pobranymi na nośnik USB.
 10. Zostanie wyświetlone okno ukończenia instalacji programu Boot Camp. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć pracę instalatora.
 11. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera Mac, zrób to, klikając przycisk Tak.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: