GarageBand '11 (6.0.5): podstawowa zawartość jest niedostępna

Jeśli program GarageBand '11 (6.0.5) zostanie zainstalowany po zainstalowaniu programu GarageBand na komputer Mac (10.x), podstawowa zawartość programu GarageBand może być niedostępna.

Usuń program GarageBand na komputer Mac, zainstaluj program GarageBand '11 (6.0.5), a następnie ponownie zainstaluj program GarageBand na komputer Mac:

 1. Przenieś program GarageBand na komputer Mac (10.x) z katalogu Programy do Kosza. Może pojawić się monit o podanie hasła administratora.
 2. Na najwyższym poziomie dysku twardego otwórz katalog Biblioteki, a następnie otwórz katalog Application Support. Przeciągnij katalog programu GarageBand do Kosza. Może pojawić się monit o podanie hasła administratora.
 3. Będzie konieczne opróżnienie Kosza, ale najpierw upewnij się, że nie zawiera on niczego, co chcesz zachować. Przenieś wszelkie elementy, które chcesz zachować, a następnie opróżnij Kosz (wybierz kolejno opcje Finder > Opróżnij Kosz).
 4. Otwórz sklep Mac App Store i sprawdź, czy zalogowano się do sklepu Mac App Store za pomocą tego samego identyfikatora Apple ID, którego użyto do zakupu programu GarageBand '11 (6.0.5). Jest to istotne nawet w przypadku, gdy program GarageBand został pierwotnie zainstalowany z płyty.
 5. Na pasku narzędzi sklepu Mac App Store kliknij opcję Zakupy, a następnie odszukaj GarageBand '11 (6.0.5) na liście kupionych aplikacji. Jeśli nie widać go na liście, upewnij się, że nie jest ukryty.
 6. Kliknij opcję Instaluj, aby pobrać i zainstalować program GarageBand '11 (6.0.5).
 7. Po ukończeniu instalacji otwórz program GarageBand i poczekaj na pobranie i zainstalowanie podstawowej zawartości. Może pojawić się monit o podanie hasła administratora.
 8. Zamknij program GarageBand, a następnie wróć do sklepu Mac App Store i sprawdź, czy zalogowano się za pomocą tego samego identyfikatora Apple ID, którego użyto do zakupu programu GarageBand na komputer Mac (10.x).
 9. Na pasku narzędzi sklepu Mac App Store kliknij opcję Zakupy, a następnie odszukaj GarageBand (bez numeru wersji) na liście kupionych aplikacji. Jeśli nie widać go na liście, upewnij się, że nie jest ukryty.
 10. Kliknij opcję Instaluj, aby pobrać i zainstalować program GarageBand na komputer Mac (10.x). Program GarageBand '11 (6.0.5) zostanie przeniesiony do katalogu o nazwie GarageBand '11 (v6.0.5) w katalogu Programy.
 11. Jeśli poprzednio została kupiona dodatkowa zawartość dla programu GarageBand, otwórz ten program i wybierz z jego menu opcję Ponów zakup.
Data publikacji: