Wydłużanie przejść w programie iMovie na komputer Mac

Jeśli chcesz wydłużyć przejście między dwoma klipami, konieczne może być skrócenie jednego lub obu klipów.

W aplikacji iMovie możesz dodawać efekty takie jak zanikanie czy rozpuszczanie, które pozwalają upłynnić przejście między dwoma klipami. Po dodaniu przejścia możesz również zmienić jego długość.

Jeśli chcesz wydłużyć przejście, aplikacja iMovie użyje do jego utworzenia dodatkowych, niewykorzystanych części obu klipów. Jeśli długość niewykorzystanych części klipów jest niewystarczająca, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat i nie będzie możliwości wydłużenia przejścia. Aby wydłużyć przejście, skróć klipy z obu stron przejścia.

Zmiana długości przejścia

  1. Kliknij dwukrotnie przejście na osi czasu. 
  2. Wprowadź nowy czas trwania.
  3. Kliknij przycisk Zastosuj. Aby zmienić długość wszystkich przejść, kliknij opcję Zastosuj do wszystkich. 

Jeśli aplikacja iMovie nie pozwoli na wydłużenie przejścia między dwoma klipami, skróć jeden lub oba klipy.

Skracanie klipów, aby wydłużyć przejście

  1. Na osi czasu przeciągnij koniec pierwszego klipu w lewo.
  2. Przeciągnij początek drugiego klipu w prawo.
  3. Kliknij dwukrotnie przejście, wpisz czas jego trwania i kliknij opcję Zastosuj. Jeśli nadal nie można wydłużyć przejścia, skracaj klipy do momentu, w którym będzie można wpisać pożądany czas trwania.

Więcej informacji

Data publikacji: