OS X Mavericks: Kotoeri — metoda wprowadzania znaków japońskich — czasami generuje niepoprawne znaki

Jeśli w systemie Mavericks masz wybraną więcej niż jedną metodę wprowadzania, może wystąpić co najmniej jeden z następujących objawów:

  • Gdy metoda Koeteri i inny język są skonfigurowane jako metody wprowadzania klawiatury, źródło wprowadzania może nie używać ustawień klawiatury JIS (Japan Industry Standards) zgodnie z oczekiwaniami.
  • System OS X nie akceptuje hasła wygaszacza ekranu, nawet, gdy masz pewność, że zostało wprowadzone poprawnie.
Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

W systemie OS X Mavericks metoda Kotoeri korzysta z układu klawiatury łacińskiej w wyżej wymienionych monitach podczas wpisywania tekstu w języku japońskim. Powoduje to różnice w układzie klawiatury, gdy jako źródła wprowadzania wybranych jest wiele języków. Na przykład jeśli jako źródła wprowadzania wybrano metodę Kotoeri i język francuski, japońska klawiatura rejestruje naciśnięcie klawisza „Q” jako „A”. 

Aby zmienić to zachowanie, na karcie Źródła wprowadzania w Preferencjach klawiatury w sekcji Preferencje systemowe wyłącz wszystkie języki poza japońskim.

Data publikacji: