OS X Mavericks: Kotoeri — metoda wprowadzania znaków japońskich — czasami generuje niepoprawne znaki

Jeśli w systemie Mavericks wybrano więcej niż jedną metodę wprowadzania, może wystąpić jeden lub więcej z następujących objawów:

  • Jeśli jako metody wprowadzania klawiatury skonfigurowano Kotoeri oraz inny język, źródło wprowadzania może nie używać ustawień klawiatury JIS (Japan Industry Standards) zgodnie z oczekiwaniem.
  • System OS X nie akceptuje hasła wygaszacza ekranu, nawet jeśli zostało ono wprowadzone poprawnie.

W systemie OS X Mavericks metoda Kotoeri używa układu klawiatury łacińskiej w wymienionych wyżej monitach podczas wpisywania tekstu japońskiego. Powoduje to różnice w układzie klawiatury, gdy jako źródła wprowadzania włączono kilka języków.Na przykład jeśli jako źródła wprowadzania włączono opcje Kotoeri i Francuski, klawiatura japońska rejestruje naciśnięcie klawisza Q jako A. 

Aby zmienić to zachowanie, wyłącz wszelkie dodatkowe języki oprócz japońskiego na karcie Źródła wprowadzania w preferencjach Klawiatura w Preferencjach systemowych.

Data publikacji: