Komputery Mac z dyskiem Fusion Drive: znajdowanie partycji BOOTCAMP w instalatorze systemu Windows

Po uruchomieniu Asystenta Boot Camp, podzieleniu dysku Fusion Drive na partycje i uruchomieniu instalatora systemu Windows możesz mieć trudności ze znalezieniem partycji BOOTCAMP na liście dostępnych partycji, na których można zainstalować system Windows.

W celu znalezienia partycji BOOTCAMP użyj paska przewijania z prawej strony i przewiń widok w dół, tak aby partycja BOOTCAMP pojawiła się na liście. Zaznacz ją i kliknij przycisk Dalej, aby przejść do następnego kroku w procesie instalacji systemu Windows.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: