GarageBand na komputer Mac (10.0): pętle mogą brzmieć odmiennie w obszarze Ścieżki i w przeglądarce pętli.

Niektóre pętle Apple Loops mogą brzmieć inaczej w obszarze Ścieżki niż podczas odsłuchiwania ich w przeglądarce pętli.

Te pętle mogły zostać utworzone przy włączonych globalnych efektach Echo i Pogłos. Aby usunąć rozbieżność, włącz globalne efekty Echo i Pogłos w Preferencjach Audio/MIDI w programie GarageBand 10.

Data publikacji: