GarageBand dla komputerów Mac (10.0): nietypowe zachowanie w przypadku używania wtyczek Audio Units

W przypadku używania niektórych wtyczek Audio Units program GarageBand dla komputerów Mac (10.0) może się zachowywać nietypowo.

Program GarageBand dla komputerów Mac jest aplikacją 64-bitową i działa z 64-bitowymi wtyczkami Audio Units. 32-bitowe wtyczki Audio Units nie są z nim zgodne.

Sprawdź u producenta wtyczki dostępność jej uaktualnionej wersji zgodnej z programem GarageBand dla komputerów Mac.

W przypadku problemów z 64-bitową wtyczką Audio Units i programem GarageBand przeprowadź uaktualnienie do programu GarageBand 10.0.1.

W przypadku niektórych wtyczek Audio Units wymagających autoryzacji może być konieczna ich ponowna autoryzacja, zanim będzie można ich użyć.
 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: