GarageBand dla komputerów Mac (10.0): nietypowe zachowanie w przypadku używania wtyczek Audio Units

W przypadku używania niektórych wtyczek Audio Units program GarageBand dla komputerów Mac (10.0) może się zachowywać nietypowo.

Program GarageBand dla komputerów Mac jest aplikacją 64-bitową i działa z 64-bitowymi wtyczkami Audio Units. 32-bitowe wtyczki Audio Units nie są z nim zgodne.

Sprawdź u producenta wtyczki dostępność jej uaktualnionej wersji zgodnej z programem GarageBand dla komputerów Mac.

W przypadku problemów z 64-bitową wtyczką Audio Units i programem GarageBand przeprowadź uaktualnienie do programu GarageBand 10.0.1.

W przypadku niektórych wtyczek Audio Units wymagających autoryzacji może być konieczna ich ponowna autoryzacja, zanim będzie można ich użyć.
 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: