Jeśli nie słyszysz rozmówcy w połączeniu telefonicznym lub poczcie głosowej albo dźwięk jest niewyraźny na telefonie iPhone

Podczas połączenia lub odsłuchiwania poczty głosowej na telefonie iPhone głos może czasami nie być wyraźny. Niekiedy mogą być słyszalne trzaski lub szumy albo dźwięk może być niskiej jakości. Dowiedz się, co zrobić w takiej sytuacji. 

Głośność i słuchawka telefonu iPhone

Zwiększenie głośności

Dostosuj głośność w trakcie połączenia za pomocą przycisków głośności. Upewnij się, że podczas naciskania przycisków głośności na ekranie widać wskaźnik głośności.

Sprawdzenie połączeń

Jeśli telefon iPhone jest podłączony do zestawu słuchawkowego, dźwięk nie wydobywa się ze słuchawki ani z głośnika telefonu iPhone. Wykonaj poniższe czynności, sprawdzając po każdej z nich, czy problem nadal występuje.

 1. Upewnij się, że do gniazda słuchawkowego i złącza dokującego nie są podłączone żadne urządzenia.
 2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth i wyłącz funkcję Bluetooth.

Wyczyszczenie słuchawki

Słuchawka telefonu iPhone nie działa poprawnie, gdy jest zasłonięta lub zabrudzona.

Wykonaj poniższe czynności, sprawdzając po każdej z nich, czy problem nadal występuje:

 • Upewnij się, że słuchawka nie jest zasłonięta przez etui ani folię ochronną.
  Jeśli masz nowy telefon iPhone, usuń plastikową folię z przodu i tyłu urządzenia.
 • Sprawdź, czy otwór słuchawki nie jest zasłonięty ani zabrudzony. W razie potrzeby wyczyść otwór, korzystając z małej szczoteczki o miękkim włosiu. Upewnij się, że szczoteczka jest czysta i sucha.
 • Włącz głośnik w trakcie połączenia. Jeśli nadal nie słychać głosu, przyczyną problemu może być sieć lub słaby sygnał. Spróbuj zadzwonić później lub z innej lokalizacji.

Sprawdź słuchawkę

Wykonaj te czynności, aby sprawdzić, czy problem dotyczy słuchawki czy sieci:

 1. Otwórz aplikację Notatki głosowe i nagraj krótki klip audio. Jeśli nie masz aplikacji Notatki głosowe, sprawdź, jak ją odtworzyć.
 2. Stuknij przycisk  w prawym górnym rogu ekranu, aby przełączyć odtwarzanie między głośnikiem i słuchawką.
 3. Stuknij przycisk  , aby odtworzyć notatkę głosową przez słuchawkę urządzenia.
 4. Jeśli usłyszysz notatkę głosową bez zakłóceń i zniekształceń, to problem prawdopodobnie występuje po stronie operatora lub systemu poczty głosowej. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim operatorem.

Ponowne uruchomienie i uaktualnienie

 1. Ponownie uruchom telefon iPhone i sprawdź jakość dźwięku jeszcze raz.
 2. Jeśli nadal nic nie słychać lub jakość dźwięku jest niska, uaktualnij system iOS telefonu iPhone do najnowszej wersji.

Dodatkowa pomoc

Jeśli po wykonaniu tych czynności nadal nie słyszysz dźwięku lub jakość dźwięku z telefonu iPhone jest niska, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Dowiedz się, co zrobić, gdy inne osoby nie słyszą Ciebie podczas połączeń.

Data publikacji: