Jeśli nie słyszysz rozmówcy podczas połączenia telefonicznego lub na poczcie głosowej albo dźwięk jest niewyraźny na telefonie iPhone

Dowiedz się, co zrobić, jeśli podczas połączenia lub odsłuchiwania poczty głosowej na telefonie iPhone głos rozmówcy jest niewyraźny, słychać trzaski lub szumy albo dźwięk jest niskiej jakości.

Głośność i słuchawka telefonu iPhone

Zwiększ głośność

Dostosuj głośność w trakcie połączenia za pomocą przycisków głośności. Upewnij się, że podczas naciskania przycisków głośności na ekranie widać wskaźnik głośności.

Sprawdź połączenia

Jeśli telefon iPhone jest podłączony do zestawu słuchawkowego, dźwięk nie wydobywa się ze słuchawki ani z głośnika telefonu iPhone. Wykonaj poniższe czynności, sprawdzając po każdej z nich, czy problem nadal występuje.

  1. Upewnij się, że do gniazda słuchawkowego i złącza dokującego nie są podłączone żadne urządzenia.
  2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth i wyłącz funkcję Bluetooth.

Wyczyść słuchawkę

Słuchawka telefonu iPhone nie działa poprawnie, gdy jest zasłonięta lub zabrudzona.

Wykonaj poniższe czynności, sprawdzając po każdej z nich, czy problem nadal występuje:

  • Upewnij się, że słuchawka nie jest zasłonięta przez etui ani folię ochronną.
    Jeśli masz nowy telefon iPhone, usuń plastikową folię z przodu i tyłu urządzenia.
  • Sprawdź, czy otwór słuchawki nie jest zasłonięty ani zabrudzony. W razie potrzeby wyczyść otwór, korzystając z małej szczoteczki o miękkim włosiu. Upewnij się, że szczoteczka jest czysta i sucha.
  • Włącz głośnik w trakcie połączenia. Jeśli nadal nie słychać głosu, przyczyną problemu może być sieć lub słaby sygnał. Spróbuj zadzwonić później lub z innej lokalizacji.

Ponownie uruchom i uaktualnij

  1. Ponownie uruchom telefon iPhone i sprawdź jakość dźwięku jeszcze raz.
  2. Jeśli nadal nic nie słychać lub jakość dźwięku jest niska, uaktualnij system iOS telefonu iPhone do najnowszej wersji.

Dodatkowa pomoc

Jeśli po wykonaniu tych czynności nadal nie słyszysz dźwięku lub jakość dźwięku z telefonu iPhone jest niska, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Dowiedz się, co zrobić, gdy mikrofon nie działa lub gdy inne osoby nie słyszą Ciebie podczas połączeń.

Data publikacji: