Jeśli z głośnika telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch nie wydobywają się żadne dźwięki albo są one zniekształcone

Dowiedz się, co zrobić, jeśli głos rozmówcy jest niewyraźny, słychać trzaski lub szumy albo dźwięk jest niskiej jakości.

Sprawdź ustawienia dźwięku

Jeśli urządzenie ma przełącznik dzwonka/wyciszenia, przesuń go w kierunku wyświetlacza urządzenia tak, aby pomarańczowy pasek nie był widoczny. Jeśli używasz iPada, możesz również przesunąć palcem w dół od prawego górnego rogu, aby wyświetlić centrum sterowania, a następnie upewnić się, że przycisk Tryb cichy jest wyłączony. 

Przełącznik dzwonka/wyciszenia telefonu iPhone

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Nie przeszkadzać i upewnij się, że funkcja Nie przeszkadzać jest wyłączona.

Wyczyść odbiorniki i głośniki

Zdejmij z urządzenia wszystkie ochrony ekranu, folie lub etui. Sprawdź, czy otwór głośnika nie jest zasłonięty ani zabrudzony. W przypadku telefonu iPhone sprawdź też, czy odbiornik nie jest zasłonięty ani zabrudzony. W razie potrzeby wyczyść głośnik lub odbiornik, korzystając z małego pędzelka o miękkim włosiu. Upewnij się, że pędzelek jest czysty i suchy.

 

Sprawdź dźwięk na urządzeniu

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dźwięki (lub Ustawienia > Dźwięki i haptyka), a następnie kilkakrotnie przeciągnij suwak Dzwonek i alerty w jedną i w drugą stronę. Jeśli nie słyszysz żadnego dźwięku lub przycisk głośnika na suwaku Dzwonek i alerty jest przygaszony, głośnik może wymagać serwisowania. Skontaktuj się ze Wsparciem Apple w sprawie telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch.

 

Spróbuj nawiązać połączenie

Jeśli słyszysz dźwięk, spróbuj nawiązać połączenie za pomocą telefonu iPhone i włącz głośnik. Na iPadzie lub iPodzie touch nawiąż połączenie FaceTime. Jeśli nadal nic nie słyszysz albo słyszysz trzaski lub szumy, problemem może być sieć lub odbiór. Spróbuj zadzwonić później lub z innego miejsca.

Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

 

Data publikacji: