Jeśli mikrofony na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch nie działają

Dowiedz się, co zrobić, jeśli dźwięk jest niewyraźny podczas rozmów telefonicznych lub połączeń FaceTime lub jeśli funkcja Siri nie może wykryć Twojego głosu.

Na urządzeniu z systemem iOS możesz się spotkać z jednym z następujących problemów podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej, korzystania z funkcji FaceTime lub Siri albo odtwarzania nagranego dźwięku:

 • Rozmówcy nie słyszą Twojego głosu podczas rozmowy telefonicznej lub połączenia FaceTime.
 • Inni niewyraźnie Cię słyszą podczas rozmowy telefonicznej lub połączenia FaceTime.
 • Funkcja Siri mówi „I didn't get that” („Nie rozumiem”), nie słyszy polecenia lub słyszy tylko jego część.
 • Podczas odtwarzania nagrań audio dźwięk jest niewyraźny lub nic nie słychać. 
 • Podczas rozmowy telefonicznej nie możesz zmieniać źródeł dźwięku.

Przetestuj mikrofony urządzenia

Aby sprawdzić, czy problem dotyczy mikrofonu urządzenia — a nie połączenia komórkowego lub używanej aplikacji — przetestuj każdy z mikrofonów. Umiejscowienie mikrofonów może się różnić w zależności od urządzenia. Aby znaleźć mikrofony, możesz skorzystać z danych technicznych produktu.

Podczas testowania mikrofonów upewnij się, że urządzenie z systemem iOS nie jest połączone z przewodowym lub bezprzewodowym zestawem słuchawkowym.

iPhone

Telefon iPhone zawiera więcej niż jeden mikrofon.

Aby przetestować podstawowy mikrofon znajdujący się u dołu telefonu iPhone, otwórz aplikację Notatki głosowe i stuknij ikonę nagrywania. Następnie powiedz coś do mikrofonu i stuknij ikonę odtwarzania, aby odtworzyć nagranie. Dźwięk nagrania powinien być głośny i wyraźny.

Aby przetestować przedni mikrofon, otwórz aplikację Aparat i nagraj wideo przy użyciu przedniego aparatu. Aby przetestować tylny mikrofon, otwórz aplikację Aparat i nagraj wideo przy użyciu tylnego aparatu. Podczas odtwarzania wideo dźwięk nagrania powinien być głośny i wyraźny.

Jeśli Twój głos jest słabo słyszalny podczas rozmowy telefonicznej, upewnij się, że tylny mikrofon nie jest zablokowany ani zasłonięty.

Jeśli funkcja Siri Cię nie słyszy, upewnij się, że odbiornik i przedni mikrofon znajdujące się w górnej części telefonu iPhone nie są zasłonięte lub zabrudzone.

iPad

Aby przetestować mikrofon na iPadzie, upewnij się, że nic go nie zasłania, następnie otwórz aplikację Notatki głosowe i stuknij ikonę nagrywania. Powiedz coś do mikrofonu i stuknij ikonę odtwarzania, aby odtworzyć nagranie. Dźwięk nagrania powinien być głośny i wyraźny. Dowiedz się, gdzie na iPadzie znajdują się mikrofony.

iPod touch

Aby przetestować mikrofon iPoda touch, otwórz aplikację Notatki głosowe. Stuknij ikonę nagrywania, powiedz coś do mikrofonu, a następnie stuknij ikonę odtwarzania, aby odtworzyć nagranie. Dźwięk nagrania powinien być głośny i wyraźny.

Pomoc

Jeśli po przetestowaniu mikrofonu urządzenia nadal masz problemy, spróbuj następujących czynności:

 1. Odłącz wszelkie akcesoria i rozłącz wszelkie zestawy słuchawkowe Bluetooth.
 2. Unikaj blokowania mikrofonu palcami lub etui, gdy trzymasz urządzenie w ręku lub nagrywasz wideo.
 3. Zdejmij ochraniacz ekranu, folię ochronną lub etui zasłaniające mikrofon lub odbiornik telefonu iPhone.
 4. Oczyść mikrofony lub słuchawkę telefonu iPhone ze wszelkich zanieczyszczeń.
 5. Ponownie uruchom urządzenie.
 6. Upewnij się, że masz najnowszą wersję systemu iOS.

Jeśli po wykonaniu przez Ciebie tych czynności inni nadal nie słyszą Cię podczas rozmowy telefonicznej lub połączenia FaceTime albo funkcja Siri nie słyszy Twoich pytań, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Data publikacji: