iPhoto: problemy z dyskami sformatowanymi przy użyciu systemu FAT32

W przypadku przechowywania biblioteki programu iPhoto na woluminie sformatowanym przy użyciu systemu FAT32 (systemu plików często używanego na komputerach z systemem Windows) mogą występować problemy, łącznie z obniżeniem wydajności lub utratą danych. Przywoływane obrazy przechowywane na woluminach FAT32 mogą być również czasami przełączane w tryb offline. Ponadto przechowywanie biblioteki programu iPhoto w sieci, a nie lokalnie na komputerze, może powodować obniżenie wydajności lub utratę danych.

W celu uzyskania optymalnej wydajności biblioteki programu iPhoto powinny być przechowywane na lokalnie zamontowanym dysku w formacie Mac OS X Extended.

 

Wiele dysków zewnętrznych jest wstępnie sformatowanych przy użyciu systemu FAT32. Przed rozpoczęciem korzystania z nowych zewnętrznych dysków twardych z programem iPhoto należy sformatować je przy użyciu Narzędzia dyskowego w formacie Mac OS X Extended. Odpowiednie instrukcje można znaleźć w artykule Formatowanie dysków zewnętrznych w formacie Mac OS Extended przed rozpoczęciem używania ich z programem Aperture.

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: