Logic Remote: brak połączenia, jeśli urządzenie z aplikacją Touch OSC jest już zainstalowane w aplikacji Logic Pro X

Nie można nawiązać połączenia między aplikacją Logic Remote i komputerem Mac z uruchomioną aplikacją Logic Pro X, w której już zainstalowano powierzchnię sterującą aplikacji Touch OSC.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Aby rozwiązać problem: 

  1. Zamknij aplikację Logic Remote, jeśli jest uruchomiona.
  2. Otwórz aplikację Logic Pro X.
  3. Wybierz kolejno opcje Logic Pro X > Control Surfaces (Powierzchnie sterujące) > Setup (Konfiguracja).
  4. W oknie Setup (Konfiguracja) usuń wszystkie wyświetlone urządzenia aplikacji Touch OSC.
  5. Jeśli w oknie konfiguracji znajduje się istniejąca aplikacja Logic Remote, usuń ją.
  6. Uruchom aplikację Logic Remote i nawiąż w niej połączenie z komputerem Mac.
  7. Zaakceptuj połączenie, gdy zostanie wyświetlony odpowiedni monit w aplikacji Logic Pro X.

Więcej informacji

Jeśli na komputerze z uruchomioną aplikacją Logic Pro jest włączona zapora sieciowa, jej niektóre ustawienia mogą zakłócać działanie aplikacji Logic Remote. Więcej informacji znajduje się w artykule Logic Remote: brak połączenia z aplikacją Logic Pro X w przypadku niektórych ustawień zapory sieciowej.

Ten dokument zostanie zaktualizowany, gdy dostępnych będzie więcej informacji.

Data publikacji: