Stacja bazowa AirPort nie jest widoczna lub pojawia się komunikat „Wystąpił nieoczekiwany błąd” w Narzędziu AirPort 6.3

Stacja bazowa AirPort, która była wyświetlana w poprzednich wersjach Narzędzia AirPort, może się nie pojawiać w Narzędziu AirPort 6.3 dla systemu OS X. Stacja jest wykrywana, ale podczas konfiguracji może się pojawić następujący komunikat: „Wystąpił nieoczekiwany błąd. Spróbuj ponownie”.

Procedura dla systemu OS X Lion lub Mountain Lion

Może się tak stać, gdy wyłączono protokół IPv6. Aby włączyć protokół IPv6 dla interfejsu sieciowego:

  1. Wybierz kolejno opcje Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Sieć.
  2. Jeśli w lewym dolnym rogu jest widoczna ikona kłódki, kliknij ją i wprowadź swoją nazwę i hasło administratora w celu odblokowania okienka.
  3. Kliknij na liście używaną usługę sieciową (Wi-Fi lub Ethernet), a następnie kliknij opcję Zaawansowane.
  4. Kliknij kartę TCP/IP.
  5. Z menu podręcznego Konfiguruj IPv6 wybierz opcję Połączenie tylko lokalne.
  6. Kliknij przycisk OK.
  7. Kliknij przycisk Zastosuj.

Urządzenie AirPort powinno być teraz widoczne w Narzędziu AirPort.

Więcej informacji

Instrukcje dotyczące Narzędzia AirPort dla systemu iOS zawiera ten artykuł.

Data publikacji: