Stacja bazowa AirPort nie jest widoczna lub pojawia się komunikat „Wystąpił nieoczekiwany błąd” w Narzędziu AirPort 6.3

Stacja bazowa AirPort, która była wyświetlana w poprzednich wersjach Narzędzia AirPort, może się nie pojawiać w Narzędziu AirPort 6.3 dla systemu OS X. Stacja jest wykrywana, ale podczas konfiguracji może się pojawić komunikat „Wystąpił nieoczekiwany błąd. Spróbuj ponownie.”

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Procedura dla systemu OS X Lion lub Mountain Lion

Ten błąd może się pojawić, jeśli protokół IPv6 został wyłączony. Aby włączyć protokół IPv6 dla interfejsu sieciowego:

  1. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Sieć.
  2. Jeśli w lewym dolnym rogu widoczna jest ikona kłódki, kliknij ją i wprowadź nazwę administratora i hasło, aby odblokować okienko.
  3. Kliknij swoją usługę sieciową (Wi-Fi lub Ethernet) na liście i kliknij opcję Zaawansowane.
  4. Kliknij kartę TCP/IP.
  5. Z menu podręcznego Konfiguruj IPv6 wybierz opcję Połączenie tylko lokalne.
  6. Kliknij przycisk OK.
  7. Kliknij przycisk Zastosuj.

Urządzenie AirPort powinno być teraz widoczne w Narzędziu AirPort.

Więcej informacji

Instrukcje dotyczące Narzędzia AirPort dla systemu iOS zawiera ten artykuł.

Data publikacji: