Stacja bazowa AirPort nie pojawia się w Narzędziu AirPort 1.3 dla systemu iOS

Stacje bazowe AirPort, które były wyświetlane w poprzednich wersjach Narzędzia AirPort, mogą nie być widoczne w Narzędziu AirPort 1.3 dla systemu iOS.

Nie widać stacji bazowej AirPort, która została już kiedyś skonfigurowana

Jeśli stacja bazowa AirPort została wcześniej skonfigurowana i nie była po tym zerowana, ponownie uruchom urządzenie z systemem iOS i wtedy sprawdź, czy stacja jest widoczna w Narzędziu AirPort dla systemu iOS.

Aby ponownie uruchomić urządzenie, naciśnij przycisk Usypianie/Budzenie i przytrzymaj go przez kilka sekund, aż zostanie wyświetlony czerwony suwak podpisany „wyłącz”. Przesuń ten suwak.


Nie widać nowej lub wyzerowanej (przy użyciu opcji Przywróć domyślne ustawienia) stacji bazowej AirPort

Nowa lub wyzerowana stacja bazowa AirPort nie będzie widoczna w Narzędziu AirPort dla systemu iOS, dopóki nie zostanie skonfigurowana w ustawieniach sieci Wi-Fi:

  1. Stuknij opcję Ustawienia, a następnie opcję Wi-Fi.
  2. W obszarze „Skonfiguruj stację bazową AirPort” stuknij nazwę swojej stacji bazowej.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Więcej informacji

Instrukcje dla Narzędzia AirPort 6.3 dla systemu OS X można znaleźć w tym artykule.

Data publikacji: