Stacja bazowa AirPort nie pojawia się w Narzędziu AirPort 1.3 dla systemu iOS

Stacje bazowe AirPort, które były wyświetlane w poprzednich wersjach Narzędzia AirPort, mogą nie być widoczne w Narzędziu AirPort 1.3 dla systemu iOS.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Uprzednio skonfigurowana stacja bazowa AirPort nie pojawia się

Jeśli stacja bazowa AirPort została uprzednio skonfigurowana, a nie została wyzerowana, ponownie uruchom urządzenie z systemem iOS i sprawdź, czy stacja ta pojawia się w Narzędziu AirPort dla systemu iOS.

Aby ponownie uruchomić urządzenie, naciśnij przycisk Usypianie/Budzenie i przytrzymaj go przez kilka sekund, aż zostanie wyświetlony czerwony suwak podpisany „wyłącz”. Następnie przesuń ten suwak.


Nie widać nowej lub wyzerowanej (przy użyciu opcji Przywróć domyślne ustawienia) stacji bazowej AirPort

Jeśli konfigurujesz nową stacją bazową AirPort lub ją zerujesz, nie będzie ona widoczna w Narzędziu AirPort dla systemu iOS, dopóki nie zostanie skonfigurowana w ustawieniach Wi-Fi:

  1. Stuknij pozycję Ustawienia, a następnie opcję Wi-Fi.
  2. Stuknij nazwę swojej stacji bazowej widoczną pod pozycją Skonfiguruj stację bazową AirPort.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Więcej informacji

Instrukcje dla Narzędzia AirPort 6.3 dla systemu OS X można znaleźć w tym artykule.

Data publikacji: