Niektóre urządzenia innych firm nie wykrywają sieci Wi-Fi stacji bazowych AirPort w paśmie 5 GHz

Niektóre urządzenia Wi-Fi innych firm nie wykrywają sieci Wi-Fi udostępnianych przez stacje bazowe AirPort w paśmie 5 GHz.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

W większości krajów i regionów gros kanałów Wi-Fi w paśmie 5 GHz może (zgodnie z rozporządzeniem rządu) być używane tylko przez urządzenia, które obsługują funkcję dynamicznego wyboru częstotliwości (DFS, Dynamic Frequency Selection) pozwalającą unikać zakłóceń ze strony systemów radiolokacyjnych. Aby mieć dostęp do tych kanałów, wiele regionalnych modeli stacji bazowych AirPort obsługuje funkcję DFS. Stacja AirPort, która jest skonfigurowana do automatycznego wybierania kanałów, może wybrać kanał wymagający obsługi wspomnianej funkcji. Niektóre urządzenia Wi-Fi innych firm nie umożliwiają jednak dynamicznego wyboru częstotliwości i dlatego nie mogą korzystać z kanałów w paśmie 5 GHz. Jeśli więc stacja bazowa AirPort wybierze kanał, którego nie może używać dane urządzenie Wi-Fi, urządzenie to nie będzie w stanie wykryć stacji AirPort ani się z nią połączyć.

Aby urządzenie Wi-Fi innej firmy mogło wykryć sieć stacji bazowej AirPort w paśmie 5 GHz, na stacji bazowej AirPort należy wybrać kanał, który urządzenie jest w stanie obsłużyć:

  1. Otwórz Narzędzie AirPort znajdujące się w katalogu Programy > Narzędzia
  2. Wybierz stację bazową, którą chcesz skonfigurować, a następnie kliknij opcję Edycja.
  3. Kliknij opcję Sieć bezprzewodowa, a następnie kliknij pozycję Opcje sieci bezprzewodowej.
  4. Zobacz, jakiego kanału 5 GHz używa Twoja stacja bazowa AirPort, i wybierz inny kanał 5 GHz z rozwijanego menu Kanał. Kanały dostępne w tym menu nie wymagają obsługi funkcji DFS i powinny być odpowiednie dla większości urządzeń Wi-Fi innych firm.

Ważne: w przypadku ręcznego ustawienia kanału 5 GHz na stacji bazowej AirPort mogą występować zakłócenia. Jeśli tak się dzieje, należy wypróbowywać inne kanały aż do znalezienia kanału bez zakłóceń.

Po zmianie kanału stacji bazowej AirPort nie trzeba zmieniać kanału na komputerach połączonych z siecią bezprzewodową.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: