Diagnostyka Apple: kody referencyjne

Ten artykuł zawiera dodatkowe informacje o kodach generowanych przez Diagnostykę Apple.

Korzystanie z tabeli kodów referencyjnych

  1. Znajdź definicję konkretnego kodu referencyjnego Diagnostyki Apple i dowiedz się, jakie kroki należy podjąć, aby rozwiązać problem.
  2. Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie rozwiązać problemu, skontaktuj się z firmą Apple lub przekaż komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store, aby się dowiedzieć, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne. Pamiętaj o podaniu firmie Apple lub serwisowi kodu referencyjnego Diagnostyki Apple. Przed udaniem się do sklepu detalicznego Apple Store zarezerwuj wizytę w punkcie Genius Bar (usługa dostępna tylko w niektórych krajach i regionach).
Kod referencyjny Definicja kodu Dalsze kroki
ADP000 Nie znaleziono problemów Nie znaleziono żadnych problemów. Jeśli uważasz, że masz problem sprzętowy, skontaktuj się z firmą Apple lub zabierz komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store, aby się dowiedzieć, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.
CNW001
CNW003
CNW004
CNW005
CNW006
Być może wystąpił problem z podzespołami Wi-Fi.

Skontaktuj się z Apple lub zabierz komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store, aby się dowiedzieć, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.

CNW007
CNW008
Nie wykryto żadnych sieci Wi-Fi.Może to oznaczać, że nie ma sieci Wi-Fi w zasięgu lub że istnieje problem z podzespołami Wi-Fi.

Przeprowadź test jeszcze raz w zasięgu sieci Wi-Fi.

Jeśli ten kod zostanie wyświetlony po raz drugi, może być konieczne wykonanie dalszych procedur rozwiązywania problemów. Skontaktuj się z firmą Apple lub dostarcz komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store, aby się dowiedzieć, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.

NDC001
NDC003
NDC004
NDC005
NDC006
Być może wystąpił problem z kamerą.

Skontaktuj się z Apple lub zabierz komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store, aby się dowiedzieć, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.

NDD001

Być może wystąpił problem z podzespołami USB.

Odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne z wyjątkiem klawiatury, myszy i przejściówki Ethernet. Jeszcze raz przeprowadź test.

Jeśli ten kod zostanie znowu wyświetlony, może być konieczne wykonanie dalszych procedur rozwiązywania problemów. Skontaktuj się z firmą Apple lub dostarcz komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store, aby się dowiedzieć, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.

NDK001
NDK003
NDK004
Być może wystąpił problem z klawiaturą.

Skontaktuj się z Apple lub zabierz komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store, aby się dowiedzieć, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.

NDL001

Być może wystąpił problem z podzespołami Bluetooth.

Skontaktuj się z Apple lub zabierz komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store, aby się dowiedzieć, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.

NDR001
NDR003
NDR004
Być może wystąpił problem z gładzikiem.

Skontaktuj się z Apple lub zabierz komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store, aby się dowiedzieć, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.

NDT001
NDT002
NDT003
NDT004
NDT005
NDT006
Być może wystąpił problem z podzespołami Thunderbolt.

Odłącz zewnętrzne urządzenia Thunderbolt i jeszcze raz przeprowadź test.

Jeśli ten kod zostanie wyświetlony po raz drugi, może być konieczne wykonanie dalszych procedur rozwiązywania problemów. Skontaktuj się z firmą Apple lub dostarcz komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store, aby się dowiedzieć, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.

NNN001

Numer seryjny nie został wykryty. 

Komputer wymaga serwisowania. Skontaktuj się z firmą Apple lub dostarcz komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store, aby się dowiedzieć, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.

PFM001
PFM002
PFM003
PFM004
PFM005
PFM006
PFM007
Być może wystąpił problem z kontrolerem zarządzania systemem (SMC).

Skontaktuj się z Apple lub zabierz komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store, aby się dowiedzieć, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.

PFR001

Być może wystąpił problem z oprogramowaniem sprzętowym komputera.

Skontaktuj się z Apple lub zabierz komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store, aby się dowiedzieć, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.

PPF001
PPF003
PPF004
 Możliwe, że istnieje problem z wentylatorem.

Skontaktuj się z Apple lub zabierz komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store, aby się dowiedzieć, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.

PPM001

Być może wystąpił problem z modułem pamięci.

Skontaktuj się z Apple lub zabierz komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store, aby się dowiedzieć, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.

PPM002
PPM003
PPM004
PPM005
PPM006
PPM007
PPM008
PPM009
PPM010
PPM011
PPM012
PPM013
PPM014
PPM015
Być może wystąpił problem z pamięcią na płycie głównej.

Skontaktuj się z Apple lub zabierz komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store, aby się dowiedzieć, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.

PPP001
PPP002
PPP003
Być może wystąpił problem z zasilaczem.

Odłącz zasilacz MagSafe od komputera i od gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz go z powrotem. Jeszcze raz przeprowadź test.

Jeśli ten kod zostanie wyświetlony po raz drugi, może być konieczne wykonanie dalszych procedur rozwiązywania problemów. Skontaktuj się z firmą Apple lub dostarcz komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store, aby się dowiedzieć, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.

PPP007

Zasilacz nie został przetestowany.

Być może wystąpił problem z zasilaczem lub zasilacz nie jest podłączony. Aby przetestować zasilacz, odłącz go od komputera i gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz z powrotem. Jeszcze raz przeprowadź test.

Jeśli ten kod zostanie wyświetlony po raz drugi, może być konieczne wykonanie dalszych procedur rozwiązywania problemów. Skontaktuj się z firmą Apple lub dostarcz komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store, aby się dowiedzieć, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.

PPR001

Być może wystąpił problem z procesorem.

Skontaktuj się z Apple lub zabierz komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store, aby się dowiedzieć, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.

PPT001

Bateria nie została wykryta.

Skontaktuj się z Apple lub zabierz komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store, aby się dowiedzieć, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.

PPT002
PPT003
Bateria będzie wkrótce wymagać wymiany. Bateria działa normalnie, ale mieści mniej energii, niż gdy była nowa. 

Skontaktuj się z Apple lub zabierz komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store, aby się dowiedzieć, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.

PPT004 Bateria wymaga serwisowania. Bateria nie działa normalnie, nawet jeśli nie zauważono zmian w jej funkcjonowaniu lub ilości gromadzonej przez nią energii. Zanim oddasz ją do sprawdzenia, możesz nadal jej używać bez szkody dla komputera.

Ten problem należy najpierw potwierdzić, uruchamiając internetową wersję Diagnostyki Apple, która korzysta z najnowszych informacji diagnostycznych. W tym celu wyłącz komputer Mac, wybierając polecenie Wyłącz z menu Apple (). Następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer Mac. Natychmiast naciśnij i przytrzymaj klawisze Option-D, aż zostanie uruchomiona Diagnostyka Apple.

Jeśli uruchomienie Diagnostyki Apple przez Internet potwierdzi występowanie problemu, skontaktuj się z firmą Apple lub przekaż komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store. Dowiesz się tam, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.

PPT005 Bateria nie jest właściwie zamontowana. Wyłącz komputer i zaprzestań korzystania z niego. Komputer wymaga serwisowania.

Skontaktuj się z Apple lub zabierz komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store, aby się dowiedzieć, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.

PPT006 Bateria wymaga serwisowania. Bateria nie działa normalnie, nawet jeśli nie zauważono zmian w jej funkcjonowaniu lub ilości gromadzonej przez nią energii. Zanim oddasz ją do sprawdzenia, możesz nadal jej używać bez szkody dla komputera.

Skontaktuj się z Apple lub zabierz komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store, aby się dowiedzieć, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.

PPT007

Bateria wymaga wymiany. Bateria działa normalnie, ale mieści znacznie mniej energii, niż gdy była nowa. Zanim wymienisz baterię, możesz nadal jej używać bez szkody dla komputera.

Skontaktuj się z Apple lub zabierz komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store, aby się dowiedzieć, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.

VDC001
VDC003
VDC004
VDC005
VDC006
VDC007
Być może wystąpił problem z czytnikiem kart SD.

Skontaktuj się z Apple lub zabierz komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store, aby się dowiedzieć, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.

VDH002
VDH004
Być może wystąpił problem z urządzeniem pamięci masowej. 

Skontaktuj się z Apple lub zabierz komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store, aby się dowiedzieć, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.

VDH005 Nie można uruchomić odzyskiwania systemu OS X.

Skontaktuj się z Apple lub zabierz komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store, aby się dowiedzieć, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.

VFD001 
VFD002 
VFD003 
VFD004 
VFD005 
VFD007

 

Być może wystąpił problem z wyświetlaczem.

Skontaktuj się z Apple lub zabierz komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store, aby się dowiedzieć, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.

VFD006

Być może wystąpił problem z procesorem graficznym.

Skontaktuj się z Apple lub zabierz komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store, aby się dowiedzieć, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.

VFF001

Być może wystąpił problem z podzespołami audio.

Skontaktuj się z Apple lub zabierz komputer do Autoryzowanego Serwisu Apple albo sklepu detalicznego Apple Store, aby się dowiedzieć, jakie opcje serwisu i wsparcia są dla Ciebie dostępne.

 

Data publikacji: