GarageBand dla systemu iOS: zniekształcony dźwięk w przypadku używania aplikacji Audiobus i urządzeń wielokanałowych

Podczas używania aplikacji Audiobus do nagrywania w aplikacji GarageBand z poziomu aplikacji współpracującej z aplikacją Audiobus, w niektórych sytuacjach dźwięk może ulec zniekształceniu po podłączeniu wielokanałowego interfejsu audio.

Aplikacja współpracująca z aplikacją Audiobus wymaga uaktualnienia. Skontaktuj się z producentem, aby uzyskać więcej informacji.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: