GarageBand dla systemu iOS: zniekształcony dźwięk w przypadku używania aplikacji Audiobus i urządzeń wielokanałowych

Podczas używania aplikacji Audiobus do nagrywania w aplikacji GarageBand z poziomu aplikacji współpracującej z aplikacją Audiobus, w niektórych sytuacjach dźwięk może ulec zniekształceniu po podłączeniu wielokanałowego interfejsu audio.

Aplikacja współpracująca z aplikacją Audiobus wymaga uaktualnienia. Skontaktuj się z producentem, aby uzyskać więcej informacji.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: