Boot Camp: urządzenia Thunderbolt nie są rozpoznawane po aktualizacji do systemu Windows 8

Urządzenia Thunderbolt nie są rozpoznawane w systemie Windows 8 po aktualizacji z systemu Windows 7 do Windows 8.

Aby umożliwić rozpoznawanie urządzeń Thunderbolt, wyłącz funkcję szybkiego rozruchu systemu Windows 8.

  1. Uruchom system Windows.
  2. Umieść kursor myszy w prawym górnym lub prawym dolnym rogu ekranu, aby uaktywnić pasek Panele funkcji.
  3. Kliknij ikonę Ustawienia.
  4. Kliknij opcję Panel sterowania.
  5. Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk.
  6. W obszarze Opcje zasilania wybierz opcję Zmień działanie przycisków zasilania.
  7. W obszarze Ustawienia zamykania usuń zaznaczenie opcji Włącz szybkie uruchamianie. 
  8. Kliknij opcję Zapisz zmiany.
  9. Uruchom ponownie komputer. Po ponownym uruchomieniu urządzenia podłączone do portów Thunderbolt powinny zostać rozpoznane.

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: