Boot Camp: urządzenia Thunderbolt nie są rozpoznawane po aktualizacji do systemu Windows 8

Urządzenia Thunderbolt nie są rozpoznawane w systemie Windows 8 po aktualizacji z systemu Windows 7 do Windows 8.

Aby umożliwić rozpoznawanie urządzeń Thunderbolt, wyłącz funkcję szybkiego rozruchu systemu Windows 8.

  1. Uruchom system Windows.
  2. Umieść kursor myszy w prawym górnym lub prawym dolnym rogu ekranu, aby uaktywnić pasek Panele funkcji.
  3. Kliknij ikonę Ustawienia.
  4. Kliknij opcję Panel sterowania.
  5. Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk.
  6. W obszarze Opcje zasilania wybierz opcję Zmień działanie przycisków zasilania.
  7. W obszarze Ustawienia zamykania usuń zaznaczenie opcji Włącz szybkie uruchamianie. 
  8. Kliknij opcję Zapisz zmiany.
  9. Uruchom ponownie komputer. Po ponownym uruchomieniu urządzenia podłączone do portów Thunderbolt powinny zostać rozpoznane.

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: