Podczas aktualizowania systemu Windows wyświetlany jest komunikat „Zwolnij miejsce na dysku C”

Podczas aktualizowania z wcześniejszej wersji systemu Windows na komputerach MacBook Air (11-calowych, połowa 2012 r.) z wbudowanym dyskiem typu flash o pojemności 64 GB może zostać wyświetlony komunikat „Zwolnij miejsce na dysku C”.

Zainstaluj pełną wersję systemu Windows, a nie aktualizację. Wersji aktualizacyjnej nie można zainstalować, ponieważ na wbudowanym dysku typu flash o pojemności 64 GB można alokować tylko 34 GB na partycję systemu Windows. To za mało dla instalacji aktualizującej. 

Te czynności pozwalają wymazać bieżącą partycję systemu Windows na komputerze Mac. Przed ich wykonaniem koniecznie utwórz kopię zapasową wszystkich ważnych danych, które znajdują się na partycji systemu Windows.

Wykonaj następujące czynności, aby usunąć bieżącą instalację systemu Windows i ponownie zainstalować pełną wersję systemu Windows:

  1. Utwórz kopię zapasową danych z partycji systemu Windows.
  2. Uruchom system OS X na komputerze Mac.
  3. W Finderze wybierz kolejno opcje Idź > Narzędzia.
  4. W oknie Narzędzia otwórz Asystenta Boot Camp.
  5. Kliknij przycisk Dalej i wybierz opcję „Usuń system Windows … lub nowszy”.
  6. Gdy program Boot Camp ukończy usuwanie partycji systemu Windows, użyj Asystenta Boot Camp do zainstalowania pełnej wersji systemu Windows.
  7. Po ukończeniu instalacji odtwórz dane z kopii zapasowej.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: