MacBook Pro (13-calowy, koniec 2012 r.): zniekształcony obraz lub czarny ekran podczas instalowania systemu Windows 8

Podczas instalowania systemu Microsoft Windows 8 na MacBooku Pro (13-calowym, z końca 2012 r.) za pomocą programu Boot Camp może pojawić się czarny lub zniekształcony obraz z niebieskim paskiem. Dzieje się tak dlatego, że instalator systemu Windows nie zawiera niezbędnych sterowników dla tego komputera Mac.

Aby rozwiązać ten problem, trzeba ponownie rozpocząć instalowanie systemu Windows 8 i wykonać poniższe czynności. Działania te obejmują utworzenie nośnika USB zawierającego aktualne oprogramowanie obsługi systemu Windows (sterowniki) Boot Camp, który będzie trzeba podłączyć do komputera Mac podczas instalacji.

 1. W systemie OS X z menu Idź wybierz polecenie Narzędzia.
 2. Otwórz Asystenta Boot Camp.
 3. Kliknij przycisk Dalej.
 4. Jeśli korzystasz z pobranego obrazu kopii (ISO) systemu Windows 8, kliknij pole wyboru obok opcji „Utwórz dysk instalacyjny systemu Windows 7 lub nowszego”, aby pojawił się w nim znacznik.
 5. Aby zainstalować system Windows, kliknij pole wyboru obok opcji „Zainstaluj system Windows 7 lub nowszy” (w polu powinien się pojawić znacznik).
 6. Aby utworzyć nośnik USB z instalatorem ISO i odpowiednimi sterownikami dla danego komputera, kliknij pole wyboru obok opcji „Pobierz najnowsze oprogramowanie obsługi systemu Windows od Apple”, aby pojawił się w nim znacznik.
 7. Kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlony monit o podłączenie nośnika USB (napędu typu flash lub dysku twardego), na którym można zainstalować oprogramowanie obsługi systemu Windows (sterowniki). Uwaga: ten proces spowoduje wymazanie wszystkich danych znajdujących się na nośniku USB. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby doprowadzić proces tworzenia nośnika do końca. Aby utworzyć własny nośnik instalacyjny sterowników bez używania Asystenta Boot Camp, kliknij tutaj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie pobierania.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby doprowadzić instalację systemu Windows 8 do końca. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik instalowania programu Boot Camp 5.

Więcej informacji

Jeśli masz zewnętrzny napęd optyczny USB, możesz też zainstalować system Windows na komputerze, korzystając z płyty DVD z systemem Windows 8. Ta metoda wymaga wykonania kilku czynności więcej niż proces opisany powyżej.

 1. Podłącz zewnętrzny napęd optyczny i włóż do niego instalacyjną płytę DVD systemu Windows.
 2. Kiedy napęd pojawi się na biurku, z menu Idź wybierz polecenie Narzędzia.
 3. Otwórz Asystenta Boot Camp.
 4. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij pole wyboru obok opcji „Pobierz najnowsze oprogramowanie obsługi systemu Windows od Apple” i „Zainstaluj system Windows 7 lub nowszy”, aby pojawił się w nim znacznik. 
 6. Kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlony monit o podłączenie nośnika USB (napędu typu flash lub dysku twardego), na którym można zainstalować oprogramowanie obsługi systemu Windows (sterowniki). Uwaga: ten proces spowoduje wymazanie wszystkich danych znajdujących się na nośniku USB. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby doprowadzić proces tworzenia nośnika do końca. Aby utworzyć własny nośnik instalacyjny sterowników bez używania Asystenta Boot Camp, kliknij tutaj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie pobierania.
 7. Pozostaw nośnik USB zawierający sterowniki podłączony do portu USB komputera Mac.
 8. Zostanie wyświetlony monit o utworzenie partycji, na której ma zostać zainstalowany system Windows. Za pomocą suwaka wybierz rozmiar partycji i kliknij opcję Instaluj.
 9. Gdy tworzenie partycji dobiegnie końca, komputer Mac zostanie ponownie uruchomiony.
 10. Poczekaj na sygnał dźwiękowy uruchamiania, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz Opcja, aż zostaną wyświetlone opcje napędu startowego. Uwaga: pomyślność instalacji z płyty DVD zależy od przytrzymania naciśniętego klawisza Opcja. Jeśli w momencie emisji sygnału dźwiękowego klawisz Opcja nie będzie naciśnięty, MacBook Pro spróbuje wykonać rozruch z nośnika USB, a nie z płyty DVD. Jeśli przegapisz sygnał dźwiękowy i ekran zrobi się czarny albo zostanie wyświetlony komunikat „Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić system z płyty CD lub DVD” lub podobny, wypróbuj następujące rozwiązanie:
  • Wyłącz komputer, przytrzymując naciśnięty przycisk zasilania. Po wyłączeniu komputera naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby włączyć komputer. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Opcja, kiedy rozlegnie się sygnał dźwiękowy, aż zostaną wyświetlone opcje napędu startowego.
 11. Kliknij ikonę płyty DVD z systemem Windows, a następnie kliknij strzałkę pod ikoną.
 12. Komputer Mac zostanie uruchomiony z otwartym instalatorem systemu Windows. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby doprowadzić instalację systemu Windows do końca.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: