Wi-Fi: klienty sieci użyczanej mogą komunikować się ze sobą nawzajem, ale nie mogą połączyć się z Internetem

Komputery i urządzenia (klienty Wi-Fi) połączone z siecią użyczaną mogą komunikować się ze sobą nawzajem, ale nie mogą połączyć się z Internetem.

Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli stacja bazowa AirPort, która udostępnia sieć użyczaną, jest skonfigurowana do korzystania z serwera DNS w sieci lokalnej.

Stacja bazowa musi korzystać z zewnętrznego serwera DNS, na przykład tego, który jest udostępniany przez dostawcę Internetu.

Aby zmienić ustawienia DNS, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz Narzędzie AirPort (w folderze Narzędzia).
  2. Wybierz swoją stację bazową AirPort.
  3. Kliknij przycisk Edycja.
  4. Kliknij kartę Internet.
  5. Usuń adresy IP, które zostały ręcznie wprowadzone dla opcji Serwery DNS i Serwery DNS IPv6.
  6. Kliknij przycisk Uaktualnij.

Od tej pory stacja bazowa AirPort będzie korzystała z zewnętrznego serwera DNS, a urządzenia w sieci użyczanej powinny już bez problemu łączyć się z Internetem.

Data publikacji: