Jeśli występują błędy przekroczenia limitu czasu w przypadku kont Exchange na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Żądania ActiveSync klienta mogą wywołać serię błędów HTTP 500. Błędy te mogą powodować ponowne wczytywanie danych poczty e-mail, kalendarza lub kontaktów konta Exchange na urządzeniu z systemem iOS. Jeśli jesteś administratorem, dowiedz się, jak rozwiązać ten problem na urządzeniach, którymi się zajmujesz.

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów serwerów Exchange. Jeśli na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch występują problemy związane z kontem Exchange, skontaktuj się administratorem serwera Exchange swojej firmy.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch mogą występować błędy połączenia z serwerem pośrednim. Dzieje się tak, gdy transakcja przekracza limit czasu, zanim serwer pocztowy i urządzenie zakończą sesję. Zdarza się, że czas TTL (Time to Live) lub interwał HBI (Heartbeat Interval) na serwerach pośrednich są krótsze niż cykl życia transakcji Exchange ActiveSync. W takim wypadku komunikacja między serwerem pocztowym a urządzeniem jest niemożliwa.

Sprawdź ustawienia TTL dla serwerów pośrednich między urządzeniami z systemem iOS a serwerem pocztowym. Transakcje ActiveSync kończą się niepowodzeniem, gdy te ustawienia nie przekraczają maksymalnego TTL.

Zidentyfikuj błąd

Gdy transakcja trwa dłużej niż pozwalają na to ustawienia TTL, na urządzeniu pojawia się błąd. Może być to błąd HTTP 500 lub błąd statusu 110. Błędy te mogą powodować opóźnienie danych konta w danym folderze lub ich ponowne wczytywanie. Na przykład żądania synchronizacji kalendarza Exchange mogą spowodować wiele błędów 500 z rzędu. W takim wypadku system iOS przesyła do serwera Exchange żądanie przesłania wszystkich danych kalendarza przy następnym połączeniu. Dzięki temu system iOS może zastąpić dane kalendarza w pamięci podręcznej aktualnymi danymi.

Sprawdź rejestr ActiveSync, aby zobaczyć, jaki rodzaj błędu otrzymało urządzenie w momencie wystąpienia tych problemów. Oto przykład błędu HTTP 500 w rejestrze ActiveSync:

Typ zdarzenia: błąd
Źródło zdarzenia: serwer ActiveSync
Komputer: serwer

Opis: nieoczekiwany błąd serwera skrzynki pocztowej Exchange: Serwer: [mójserwer.firma.com] Użytkownik: [użytkownik@firma.com] Kod statusu HTTP: [500]. Sprawdź, czy serwer skrzynki pocztowej Exchange działa prawidłowo.

Dowiedz się, jak identyfikować błędy HTTP lub statusu w rejestrach serwera Exchange.

Ustaw interwał HBI serwera na 59 minut

Interwał HBI to czas, jaki według obliczeń systemu iOS powinien minąć między pingami przesyłanymi do serwera. Jeśli jesteś administratorem serwera Exchange, ustaw interwał HBI serwera na 59 minut. Dowiedz się, jak zmienić interwał HBI na serwerze.

Potwierdź przekroczenie limitu czasu we wszystkich zaporach sieciowych

Jeśli jesteś administratorem systemów lub sieci, ustaw limit czasu na wszystkich zaporach sieciowych na co najmniej 30 minut. W przypadku niektórych urządzeń domyślny limit czasu może wynosić zaledwie pięć minut. Zapewnij poleceniom ping i innym procesom synchronizacji odpowiednio dużo czasu, aby mogły dotrzeć do skrzynki pocztowej i z powrotem. Dowiedz się, jak ustawić i potwierdzić wszystkie ustawienia zapory sieciowej.

Uaktualnij ustawienia telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch

Aby zmniejszyć ilość danych synchronizowanych z urządzeniem, obniż wartość tych ustawień:

  • Liczba dni w opcji Synchronizuj pocztę
  • Przedział czasu dla synchronizowanych wydarzeń kalendarza
  • Jak często urządzenie pobiera dane z serwera metodą fetch oraz jak często serwer przesyła dane na urządzenie metodą push

Ten dokument zostanie zaktualizowany, gdy dostępnych będzie więcej informacji.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: