Funkcja dyktowania może nie działać na komputerze Mac, jeśli połączenie internetowe jest filtrowane

Funkcja dyktowania musi uzyskiwać dostęp do określonych serwerów firmy Apple za pośrednictwem połączenia internetowego.

Funkcja dyktowania może nie działać, jeśli komputer Mac jest połączony z siecią, w której wykorzystywane są zapora sieciowa, serwer proxy lub oprogramowanie filtrujące, które blokuje dostęp do niektórych stron internetowych. Poproś administratora sieci, aby się upewnił, że następujące adresy są dostępne:

Adres serwera Port
https://guzzoni.apple.com TCP 443

Jeśli chcesz korzystać z funkcji dyktowania w trybie offline, włącz opcję dyktowania rozszerzonego w okienku Dyktowanie i mowa w Preferencjach systemowych, gdy masz połączenie z Internetem. Po tym, jak dyktowanie rozszerzone zostanie skonfigurowane, możesz używać funkcji dyktowania bez połączenia internetowego.

Data publikacji: