MacBook Pro (Retina, połowa 2012 r.): po zainstalowaniu uaktualnienia oprogramowania gładzika dla komputera MacBook Pro (Retina) gładzik może przestać odpowiadać

Gładzik w komputerze MacBook Pro (Retina, połowa 2012 r.) może przestać odpowiadać po zastosowaniu uaktualnienia oprogramowania gładzika dla komputera MacBook Pro (Retina). Może się to zdarzyć w sytuacji, gdy uaktualnienie zostanie przerwane na skutek przejścia komputera w tryb uśpienia.

Jeśli masz dostęp do zewnętrznej myszy (lub innego urządzenia wskazującego), podłącz ją i zastosuj ponownie uaktualnienie. W trakcie trwania procesu uaktualnienia nie odłączaj zasilania ani nie dopuść, aby komputer przeszedł w tryb uśpienia.

Jeśli nie masz dostępu do zewnętrznej myszy ani innego urządzenia wskazującego, wykonaj poniższe czynności:

 1. Naciśnij klawisze Control+Fn+F7 (w ten sposób zostaną włączone wszystkie polecenia wykonywane przy użyciu klawiatury).
 2. Jeśli na ekranie jest wyświetlana aplikacja uaktualniająca, przejdź do kroku 7. Jeśli aplikacja uaktualniająca nie jest wyświetlana, przejdź do kroku 3.
 3. Naciśnij klawisze Command+Tab, aby przejść do Findera.
 4. Naciśnij klawisze Command+Shift+U, aby otworzyć katalog Narzędzia.
 5. Użyj klawiszy strzałek, aby przejść do uaktualnienia oprogramowania gładzika dla komputera MacBook Pro i je zaznaczyć.
 6. Naciśnij klawisze Command+O, aby uruchomić aplikację.
 7. Słowo „Uaktualnij” powinno być zaznaczone na niebiesko. Jeśli tak nie jest, naciśnij klawisz Tab, aby je zaznaczyć.
 8. Naciśnij spację, aby rozpocząć uaktualnienie.
 9. Naciśnij klawisz Return, aby potwierdzić opcję OK.
 10. Wprowadź hasło administratora i naciśnij klawisz Return.
 11. Zaczekaj na zakończenie uaktualniania. Nie odłączaj komputera, nie dopuść, aby przeszedł on w tryb uśpienia ani nie przerywaj uaktualnienia w jego trakcie.
 12. Gdy uaktualnienie zostanie zakończone, na pasku postępu zostanie wyświetlone słowo „Uaktualnione” wraz z zielonym znacznikiem wyboru. Gładzik powinien teraz działać.

 

Data publikacji: