GarageBand dla systemu iOS: niekiedy nie można udostępnić utworu w serwisie SoundCloud

Gdy jest używana funkcja Połącz z serwisem Facebook, niekiedy nie można udostępnić utworu w serwisie SoundCloud. Może zostać wyświetlony komunikat „Safari nie może otworzyć tej strony, gdyż adres jest nieprawidłowy”.

Ten problem został rozwiązany w programie GarageBand dla systemu iOS w wersji 1.2.1. Uaktualnij program GarageBand dla systemu iOS do najnowszej wersji, stukając opcję App Store na urządzeniu, a następnie stukając pozycję Uaktualnienia.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: