GarageBand dla systemu iOS: niekiedy nie można udostępnić utworu w serwisie SoundCloud

Gdy jest używana funkcja Połącz z serwisem Facebook, niekiedy nie można udostępnić utworu w serwisie SoundCloud. Może zostać wyświetlony komunikat „Safari nie może otworzyć tej strony, gdyż adres jest nieprawidłowy”.

Ten problem został rozwiązany w programie GarageBand dla systemu iOS w wersji 1.2.1. Uaktualnij program GarageBand dla systemu iOS do najnowszej wersji, stukając opcję App Store na urządzeniu, a następnie stukając pozycję Uaktualnienia.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: