Jeśli funkcja FaceTime nie działa na komputerze Mac

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz zalogować się do funkcji FaceTime, użyć kamery lub mikrofonu lub utrzymać połączenia.

Jeśli nie możesz się zalogować do funkcji FaceTime

Jeśli nie działa kamera lub mikrofon

Zastosuj jedno z poniższych rozwiązań:

  • Zamknij i ponownie otwórz funkcję FaceTime. 
  • Ponownie uruchom komputer Mac, wybierając kolejno opcje menu Apple > Uruchom ponownie.
  • Upewnij się, że funkcja FaceTime nie jest otwarta. Następnie sprawdź, czy kamera działa w innej aplikacji, np. Photo Booth. Jeśli kamera nie działa, oznacza to, że problem nie jest związany z funkcją FaceTime.
  • Jeśli do komputera Mac podłączono wiele kamer lub mikrofonów, z paska menu funkcji FaceTime wybierz menu Wideo i upewnij się, że wybrano właściwą kamerę oraz mikrofon.

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej jakości połączenia

Powolna lub obciążona sieć Wi-Fi może powodować problemy z połączeniami FaceTime. Jeśli pojawiają się komunikaty dotyczące połączenia lub jakość dźwięku albo obrazu wideo jest niska:

  • Upewnij się, że Ty i odbiorca macie szybkie połączenia Wi-Fi lub komórkowe. W przypadku używania sieci Wi-Fi usługa FaceTime wymaga połączenia szerokopasmowego.
  • Sprawdź, czy nie występują procesy mogące spowalniać połączenie. Może to być strumieniowe przesyłanie zawartości przez Twoją sieć.
  • W przypadku pytań dotyczących szybkości Internetu skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

Korzystanie z funkcji FaceTime na komputerze Mac

Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: