Komputery Mac: opis działania wskaźnika trybu uśpienia

W tym artykule omówiono szczegółowo działanie wskaźnika trybu uśpienia (SIL).

Uwaga: jeśli MacBook, MacBook Air lub MacBook Pro jest wyposażony we wskaźnik trybu uśpienia, wskaźnik ten będzie zachowywał się w sposób opisany poniżej. Opisywane zachowania mogą wystąpić także w przypadku niektórych modeli komputerów iMac i Mac Pro, chociaż nie wszystkie komputery Mac są wyposażone we wskaźnik trybu uśpienia.

Stany i działanie wskaźnika trybu uśpienia

Test POST (Power On Self Test)
Jeśli wskaźnik trybu uśpienia miga jednokrotnie lub kilka razy po naciśnięciu przycisku zasilania w celu włączenia komputera, po czym po krótkiej przerwie sekwencja migania powtarza się, może to oznaczać, że komputer nie przeszedł testu POST.

  • Jeśli w trakcie testu POST w komputerze wystąpią problemy sprzętowe, komputer może za pomocą kombinacji sygnałów dźwiękowych oraz mignięć wskaźnika trybu uśpienia informować o kodach błędów testu POST.
  • Aby określić przyczynę błędu testu POST, obserwuj sekwencję migania wskaźnika trybu uśpienia. Następnie skorzystaj z następującego artykułu wsparcia Apple w celu uzyskania informacji o kodach testu POST: Komputery Mac z procesorami firmy Intel: kody błędów pamięci RAM w teście POST (Power On Self Test).

Rozruch
Po naciśnięciu przycisku zasilania w celu włączenia komputera wskaźnik trybu uśpienia także zostaje włączony. W trakcie uruchamiania komputera wskaźnik trybu uśpienia będzie ciągle włączony do momentu zainicjowania procesora graficznego (GPU) i włączenia monitora. Po prawidłowym zainicjowaniu procesora graficznego zostanie włączony monitor i jednocześnie wyłączy się wskaźnik trybu uśpienia. 

Normalne działanie i usypianie monitora

Po włączeniu komputera i w trakcie jego normalnego działania wskaźnik trybu uśpienia pozostaje wyłączony.

 

Wskaźnik ten jest też wyłączony, jeśli komputer w trakcie pracy przejdzie w stan uśpienia monitora (monitor wyłącza się, podczas gdy komputer pozostaje uruchomiony). W tym trybie wskaźnik trybu uśpienia włącza się i nie miga. Wskaźnik świeci do momentu ponownego włączenia monitora — wtedy ponownie wyłącza się.

 

Uwaga: uśpienie monitora można włączyć z poziomu menu Apple () > Preferencje systemowe > Oszczędzanie energii lub za pomocą kombinacji klawiszy Control+Shift+klawisz wysuwania.

 

Stan uśpienia komputera

Kiedy komputer znajduje się w stanie uśpienia, wskaźnik trybu uśpienia na przemian włącza się i wyłącza w długich odstępach czasu (powoli pulsuje). Uśpienie komputera można włączyć z poziomu menu Apple () > Preferencje systemowe > Oszczędzanie energii.

 

Jeśli komputer przenośny przejdzie w bezpieczny tryb uśpienia w wyniku całkowitego rozładowania baterii, wskaźnik trybu uśpienia nie będzie w ogóle świecił.

 

Wyłączanie

Gdy zostanie wybrane polecenie Wyłącz, system OS X w pierwszej kolejności wyłącza procesor graficzny.  Powoduje to wyłączenie monitora. Po wyłączeniu monitora zostaje włączony wskaźnik trybu uśpienia. Przez kilka sekund w trakcie wyłączania, ale jeszcze przed odłączeniem zasilania od płyty głównej, wskaźnik trybu uśpienia pozostaje włączony i nie miga. Po całkowitym wyłączeniu komputera wskaźnik trybu uśpienia wyłącza się.

 

Diagnostyka

 

Data publikacji: