Komputer Mac: opis działania wskaźnika trybu uśpienia

Poznaj działanie wskaźnika trybu uśpienia (SIL).

Wskaźnik trybu uśpienia (SIL) na MacBooku, MacBooku Air i MacBooku Pro działa inaczej niż na komputerze Mac. Opisywane zachowania mogą wystąpić także w przypadku niektórych modeli komputerów iMac, Mac mini oraz Mac Pro, chociaż nie wszystkie komputery Mac są wyposażone we wskaźnik trybu uśpienia.

Po naciśnięciu przycisku zasilania

Za każdym razem, gdy włączasz komputer Mac, wykonuje on różne procedury sprawdzania sprzętu, określane jako autotest po uruchomieniu (POST, Power On Self Test).

Jeśli wskaźnik trybu uśpienia miga jednokrotnie lub kilka razy po włączeniu komputera, po czym po krótkiej przerwie sekwencja migania powtarza się, może to oznaczać, że komputer nie przeszedł testu POST.

Podczas uruchamiania

Po naciśnięciu przycisku zasilania w celu włączenia komputera wskaźnik trybu uśpienia także zostaje włączony. W trakcie uruchamiania komputera wskaźnik trybu uśpienia będzie ciągle włączony do momentu zainicjowania procesora graficznego (GPU) i włączenia wyświetlacza. Po prawidłowym zainicjowaniu procesora graficznego zostanie włączony wyświetlacz i jednocześnie wyłączy się wskaźnik trybu uśpienia. 

W przypadku modeli komputera Mac mini z 2011 r. i nowszych wskaźnik nie wyłącza się, gdy komputer jest włączony.

Podczas używania lub usypiania wyświetlacza

Podczas pracy komputera wskaźnik trybu uśpienia pozostaje wyłączony. Gdy wyświetlacz zostanie wyłączony, ale komputer nadal będzie włączony, wskaźnik się włączy i nie będzie migał. Wskaźnik świeci do momentu ponownego włączenia wyświetlacza — wtedy ponownie wyłącza się.

W przypadku modeli komputera Mac mini z 2011 r. i nowszych wskaźnik trybu uśpienia pozostaje włączony podczas pracy komputera. 

Aby włączyć funkcję Usypiaj monitor, naciśnij kombinację klawiszy Control+Shift+wysuń. Aby zmienić ustawienia funkcji Usypiaj monitor, przesuń suwak Wyłącz monitor po: do okienka Oszczędzanie energii w Preferencjach systemowych.

W stanie uśpienia

Kiedy komputer znajduje się w stanie uśpienia, wskaźnik trybu uśpienia na przemian włącza się i wyłącza w długich odstępach czasu (powoli pulsuje). W przypadku modeli komputera Mac mini z 2018 r. wskaźnik nie wyłącza się, gdy komputer jest w trybie uśpienia. Możesz dostosować zachowanie komputera Mac związane z trybem uśpienia w okienku Oszczędzanie energii w Preferencjach systemowych.

Jeśli notebook Mac przejdzie w bezpieczny tryb uśpienia w wyniku całkowitego rozładowania baterii, wskaźnik trybu uśpienia nie będzie w ogóle świecił.

Podczas wyłączania

Gdy zostanie wybrane polecenie Wyłącz, system macOS w pierwszej kolejności wyłącza procesor graficzny. Tym samym zostanie wyłączony wyświetlacz. Po wyłączeniu wyświetlacza zostaje włączony wskaźnik trybu uśpienia. Przez kilka sekund w trakcie wyłączania, ale jeszcze przed odłączeniem zasilania od płyty głównej, wskaźnik pozostaje włączony i nie miga. Po całkowitym wyłączeniu komputera wskaźnik trybu uśpienia wyłącza się.

W przypadku modeli komputera Mac mini z 2018 r. wskaźnik trybu uśpienia wyłącza się, gdy komputer jest całkowicie wyłączony.

Diagnostyka

  • Wskaźnika trybu uśpienia można używać jako wskaźnika diagnostycznego, aby określić, czy podczas uruchamiania do komputera jest dostarczane zasilanie.
  • Jeśli wskaźnik trybu uśpienia MacBooka Air (oryginalny, koniec 2008 r. i połowa 2009 r.) miga pięć razy po włączeniu zasilania lub po wyjściu z trybu uśpienia, po czym po krótkiej przerwie sekwencja migania powtarza się, bateria komputera może wymagać serwisowania
Data publikacji: