Ikony i statusy biblioteki muzycznej iCloud

Włącz kolumny Pobieranie z iCloud i Status iCloud w aplikacji iTunes dla komputera Mac lub PC, aby dowiedzieć się więcej o utworach oraz czemu utwory wyświetlają się na szaro.

Włączanie kolumn z ikonami i statusami

Aby zobaczyć ikony i statusy, włącz kolumny Pobieranie z iCloud i Status iCloud, wykonując poniższe czynności:

 1. Otwórz program iTunes.
 2. W lewym górnym rogu okna aplikacji iTunes wybierz opcję   Muzyka, a następnie kliknij pozycję Biblioteka.
 3. Na pasku bocznym z lewej strony kliknij opcję Utwory.
 4. W oknie głównym programie iTunes kliknij prawym przyciskiem myszy lub kliknij z klawiszem Control górny wiersz, a następnie sprawdź, czy obok opcji Pobieranie z iCloud i Status iCloud widnieje znacznik wyboru. Jeśli nie, kliknij opcje Pobieranie z iCloud i Status iCloud, aby włączyć te kolumny.
  I okno aplikacji iTunes wyświetlające bibliotekę z menu Widok w tle i powiększonymi opcjami Pobieranie z iCloud i Status iCloud
 5. Kolumny Pobieranie z iCloud i Status iCloud staną się widoczne.


Ikony związane z pobieraniem z usługi iCloud

Oto ikony, które można zobaczyć, jeśli w programie iTunes jest włączona kolumna Pobieranie z iCloud.

 

Dostępne do pobrania

Ta ikona wyświetla się przy utworach, które są dostępne w bibliotece muzycznej iCloud, ale nie zostały zachowane na komputerze.

Duplikat

Ta ikona jest wyświetlana, gdy w bibliotece iTunes na komputerze znajduje się powielona wersja utworu. Ikoną tą oznaczone są duplikaty, które nie zostały przesłane do biblioteki muzycznej iCloud.

Oczekiwanie

Ta ikona jest wyświetlana, gdy utwór jest obecnie dopasowywany i nie został jeszcze przetworzony. Aby zniknęła, spróbuj uaktualnić bibliotekę muzyczną iCloud (Plik > Biblioteka > Uaktualnij bibliotekę muzyczną iCloud).

Niewysłany

Ta ikona pojawia się obok utworów, które zostały dodane do biblioteki muzycznej iCloud z poziomu telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch, ale nie można ich dopasować i nie zostały one przesłane z komputera Mac albo PC. Aby przesłać utwór, włącz bibliotekę muzyczną iCloud na komputerze, na którym znajduje się pełny plik audio.

Usunięto

Ta ikona jest wyświetlana, jeśli utwór został usunięty z biblioteki muzycznej iCloud na innym komputerze. Utwory usunięte z biblioteki muzycznej iCloud są natychmiast usuwane ze skojarzonych urządzeń z systemem iOS, ale pozostają na innych skojarzonych komputerach do czasu ich ręcznego usunięcia.

Wykluczony

Ta ikona pojawia się obok rzeczy, których nie można dodać do biblioteki muzycznej iCloud. Utwór nie kwalifikuje się do dodania, jeśli nie został kupiony w sklepie iTunes Store lub kupiono go za pośrednictwem innego konta Apple ID, ma rozmiar przekraczający 200 MB, trwa dłużej niż 2 godziny lub został zakodowany w jakości 96 kbit/s bądź gorszej.

Błąd

Ta ikona może być wyświetlana, gdy plik utworu jest uszkodzony lub wystąpił błąd podczas przesyłania utworu. Aby zniknęła, spróbuj uaktualnić bibliotekę muzyczną iCloud (Plik > Biblioteka > Uaktualnij bibliotekę muzyczną iCloud). Jeśli uaktualnienie nie rozwiąże problemu, spróbuj zaimportować nową kopię utworu do biblioteki iTunes.

 

Nie jest już dostępny

Ta ikona jest wyświetlana, jeśli rzecz nie jest już dostępna w katalogu Apple Music.Statusy usługi iCloud

Statusy w kolumnie Status iCloud pozwalają ustalić, czy utwór został kupiony w sklepie iTunes Store, dodany z usługi Apple Music, dopasowany za pomocą usługi iTunes Match, przesłany itd.

 • Apple Music: utwór został dodany z folderu Apple Music.
 • Dopasowany: Ten utwór został dopasowany za pomocą usługi Apple Music lub iTunes Match.
 • Kupiony: utwór został kupiony w sklepie iTunes Store.
 • Wysłany: utwór został przesłany do biblioteki muzycznej iCloud z płyty CD lub innego źródła.
 • Niewysłany: utwór został dodany do biblioteki muzycznej iCloud z poziomu telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch, ale na danym komputerze nie ma pliku z tym utworem i w związku z tym utwór nie może zostać przesłany.
 • Wykluczony: komputer nie jest autoryzowany do odtwarzania danego utworu lub nie można dodać pliku tego typu do biblioteki muzycznej iCloud. Utwór nie kwalifikuje się do dodania, jeśli nie został kupiony w sklepie iTunes Store lub kupiono go za pośrednictwem innego konta Apple ID, ma rozmiar przekraczający 200 MB, trwa dłużej niż 2 godziny lub został zakodowany w jakości 96 kbit/s bądź gorszej.
 • Oczekiwanie: utwór jest w trakcie dopasowywania i nie został jeszcze przetworzony lub oczekuje na przesłanie do biblioteki muzycznej iCloud.
 • Usunięty: utwór jest przechowywany na komputerze, ale został usunięty z biblioteki muzycznej iCloud.

Utwory chronione mechanizmem DRM, które zostały kupione za pomocą Twojego konta Apple ID, ale nie są już dostępne w sklepie iTunes Store, zostaną przesyłane do biblioteki muzycznej iCloud w zabezpieczonym formacie DRM. Możesz je w każdej chwili pobrać w tym samym zabezpieczonym formacie DRM, jednak aby je odtwarzać, musisz najpierw autoryzować komputer.

Utwory chronione mechanizmem DRM, które zostały kupione za pomocą innego konta Apple ID i dla których nie udało się znaleźć dopasowania, nie zostaną przesłane do biblioteki muzycznej iCloud.


Jeśli nazwy utworów wyświetlają się na jasnoszaro

Nazwy utworów mogą się wyświetlać na jasnoszaro z różnych powodów, m.in.:

 • Nie masz połączenia z biblioteką muzyczną iCloud. Jeśli w prawym górnym rogu okna programu iTunes widać ikonę Rozłączony, nie masz połączenia z biblioteką muzyczną iCloud. Kliknij tę ikonę, aby się połączyć.
 • Utwór nie znajduje się w usłudze Apple Music albo nie jest dostępny w Twoim kraju lub regionie. Takie utwory są wyświetlane na szaro, gdy wyszuka się je w usłudze Apple Music.
 • Masz włączone ograniczenia dla utworów z treściami tylko dla dorosłych. Dowiedz się więcej na temat ograniczeń.
 • Wykonawca lub dostawca treści wprowadził zmiany lub poprawki do albumu. Konieczne może być usunięcie albumu z biblioteki i dodanie go z powrotem z katalogu usługi Apple Music.


Inne ikony usługi iCloud

Te ikony mogą być widoczne pod polem wyszukiwania w prawym górnym rogu okna aplikacji iTunes. Nie są wyświetlane w kolumnie Pobieranie z iCloud.

Nawiązywanie połączenia

Ta ikona pojawia się po pierwszym włączeniu biblioteki muzycznej iCloud lub po uaktualnieniu biblioteki programu iTunes (Plik > Biblioteka > Uaktualnij bibliotekę iTunes). Oznacza, że program iTunes próbuje nawiązać połączenie z biblioteką muzyczną iCloud lub przesyła do niej uaktualnienia.

Rozłączono

Ta ikona oznacza, że biblioteka muzyczna iCloud jest nieosiągalna. Przyczyną może być problem z połączeniem między aplikacją iTunes a sklepem iTunes Store albo zbyt duża liczba elementów zachowanych w bibliotece muzycznej iCloud.* Nazwy utworów mogą być wtedy wyświetlane w kolorze jasnoszarym.

 

* W bibliotece muzycznej możesz mieć maksymalnie 100 000 utworów. Na limit ten nie wpływają utwory kupione w sklepie iTunes Store.


Data publikacji: