Identyfikowanie ikon stanu chmury w bibliotece muzycznej na komputerze Mac lub PC

Jeśli subskrybujesz usługę Apple Music, możesz przesłać bibliotekę muzyczną, aby mieć do niej dostęp na wszystkich urządzeniach. Dowiedz się, jak sprawdzić stan przesyłania biblioteki muzycznej oraz co oznaczają poszczególne ikony chmury obok utworów.

Ikony stanu chmury

Jeśli obok utworu widzisz ikonę stanu chmury, znajdź ją poniżej, aby dowiedzieć się, co oznacza.

Dostępne do pobrania

Utwór nie jest pobrany na urządzenie, więc można go odtwarzać tylko wtedy, gdy urządzenie ma połączenie z Internetem. Aby słuchać utworu poza siecią, stuknij lub kliknij przycisk  w celu pobrania go na urządzenie.

Duplikat

W bibliotece muzycznej na komputerze znajdują się zduplikowane wersje tego samego utworu. Zduplikowane utwory nie są przesyłane ani synchronizowane między urządzeniami.

Usunięto

Posiadasz kilka komputerów, na których włączono opcję Synchronizuj bibliotekę, ale utwór został usunięty tylko na jednym z nich. Utwory usunięte z biblioteki muzycznej są natychmiast usuwane z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch, ale pozostają na innych powiązanych komputerach do czasu ich ręcznego usunięcia.

Wykluczony

Usługa Apple Music może nie być w stanie przesłać utworu, ponieważ nie został kupiony w sklepie iTunes Store, kupiono go przy użyciu innego konta Apple ID lub ma zbyt duży rozmiar.

Błąd

Plik utworu jest uszkodzony lub wystąpił błąd podczas przesyłania utworu. Wybierz kolejno opcje Plik > Biblioteka > Uaktualnij bibliotekę muzyczną w chmurze, aby rozwiązać ten problem. Jeśli uaktualnienie nie rozwiąże problemu, spróbuj zaimportować nową kopię utworu do biblioteki muzycznej.

Obrys chmury z linią kropkowaną

Jeśli obok utworu pojawi się obrys chmury z linią kropkowaną, może to oznaczać jedno z poniższych:

  • Oczekiwanie: utwór jest w trakcie dopasowywania i nie został jeszcze przesłany. Wybierz kolejno opcje Plik > Biblioteka > Uaktualnij bibliotekę muzyczną w chmurze, aby rozwiązać ten problem.
  • Nie przesłano: utwór został dodany z innego urządzenia, ale nie można go dopasować. Aby przesłać utwór, włącz opcję Synchronizuj bibliotekę na komputerze, na którym znajduje się oryginalny plik audio.
  • Nie jest już dostępny: utwór nie jest dostępny w katalogu Apple Music lub nie został jeszcze wydany.

Sprawdzanie stanu przesyłania każdego utworu w bibliotece muzycznej

Jeśli włączysz opcję Synchronizuj bibliotekę w aplikacji Muzyka na komputerze Mac lub w aplikacji iTunes dla systemu Windows na komputerze PC, usługa Apple Music prześle i dopasuje każdy utwór w Twojej bibliotece muzycznej.

W trakcie przesyłania muzyki przez usługę Apple Music możesz sprawdzić jego stan dla każdego utworu.

  1. Na komputerze Mac otwórz aplikację Muzyka. Na komputerze PC otwórz aplikację iTunes dla systemu Windows, z menu podręcznego wybierz opcję Muzyka, a następnie kliknij opcję Biblioteka.
  2. Na pasku bocznym wybierz opcję Utwory.
  3. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Widok > Pokaż opcje widoku.
  4. Wybierz opcje Pobieranie z chmury i Stan chmury.

Data publikacji: