GarageBand dla systemu iOS: brak wejścia audio w przypadku korzystania z wejścia Apogee Jam

W przypadku używania systemu iOS 4 i podłączenia urządzenia Apogee Jam, w programie GarageBand może zostać wyświetlony komunikat informujący o tym, że należy podłączyć mikrofon lub inne urządzenie wejściowe. Po naciśnięciu przycisku nagrywania może zostać wyświetlony komunikat mówiący o tym, że urządzenie nie jest wyposażone w wejście audio i że nagrywanie jest niemożliwe.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Ten problem został rozwiązany w systemie iOS 5.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: