GarageBand dla systemu iOS: przełączenie dźwięku jest niemożliwe w przypadku wejścia Apogee Jam

W przypadku korzystania z wejścia Apogee Jam i podłączenia zewnętrznych głośników bądź słuchawek do gniazda słuchawkowego, lub też odłączenia ich, odtwarzanie dźwięku może nie zostać przełączone na wbudowane głośniki, zewnętrzne głośniki lub słuchawki.

Aby rozwiązać ten problem, ponownie uruchom urządzenie.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: