GarageBand dla systemu iOS: przełączenie dźwięku jest niemożliwe w przypadku wejścia Apogee Jam

W przypadku korzystania z wejścia Apogee Jam i podłączenia zewnętrznych głośników bądź słuchawek do gniazda słuchawkowego, lub też odłączenia ich, odtwarzanie dźwięku może nie zostać przełączone na wbudowane głośniki, zewnętrzne głośniki lub słuchawki.

Aby rozwiązać ten problem, ponownie uruchom urządzenie.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: