Program GarageBand dla systemu iOS i aplikacja Logic Remote: granie na instrumentach dotykowych lub wykonywanie innych działań daje nieoczekiwane rezultaty

Granie na instrumentach dotykowych lub naciśnięcie klawisza polecenia może spowodować wykonanie nieoczekiwanego działania:

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.
  • Przełączenie między aplikacjami
  • Otwarcie paska wyboru aplikacji
  • Otwarcie centrum sterowania
  • Przejście do ekranu początkowego
  • Wykonanie nieoczekiwanego działania po uniesieniu palca, a nie po stuknięciu ekranu

Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy jest włączona funkcja Gesty wyboru programów (tylko iPad) lub Dostęp w programach dla centrum sterowania. Te ustawienia są domyślnie włączone:

  1. Aby wyłączyć funkcję Gesty wyboru programów, przejdź do ekranu Ustawienia > Ogólne.
  2. Aby wyłączyć funkcję Dostęp w programach, przejdź do ekranu Ustawienia > Centrum sterowania.
Data publikacji: