Jeśli aplikacja Mail nieoczekiwanie kończy działanie przy próbie wyświetlenia niektórych wiadomości

Aplikacja Mail może zakończyć działanie przy próbie wyświetlenia wiadomości e-mail, która jest zniekształcona lub uszkodzona.

Aplikacja Mail może zakończyć działanie przy próbie wyświetlenia wiadomości e-mail, która jest zniekształcona lub uszkodzona, i zamykanie aplikacji może się powtarzać, dopóki ta wiadomość pozostaje wybrana. Problem można rozwiązać, usuwając wiadomość powodującą błąd. W tym celu:

  1. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift podczas otwierania aplikacji Mail. W ten sposób aplikacja Mail otworzy się, nie mając wybranej żadnej wiadomości ani skrzynki pocztowej.
  2. Jeśli aplikacja Mail otworzy się, ale nie zostaną wyświetlone żadne okna, wybierz kolejno opcje Plik > Nowe okno przeglądarki.
  3. Ukryj część okna zawierającą przeglądarkę wiadomości, uważnie przeciągając cienki pasek separatora między nią a listą wiadomości. Przeciągaj go, aż w aplikacji Mail będzie widoczna tylko lista wiadomości, bez przeglądarki wiadomości. W tym widoku przeglądanie wiadomości jest możliwe tylko po otwarciu dwukrotnym kliknięciem.
  4. Kliknij jeden raz wiadomość powodującą problem, aby zaznaczyć ją bez otwierania. Następnie naciśnij klawisz Delete.

Jeśli aplikacja Mail nadal zamyka się po otwarciu, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Data publikacji: