Rozwiązywanie problemów spowodowanych zmianą uprawnień dotyczących rzeczy znajdujących się w folderze domowym

Jeśli zmienisz uprawnienia do odczytu lub zapisu rzeczy w folderze domowym, być może trzeba będzie wyzerować uprawnienia, aby uniknąć pewnych problemów.

Twój folder domowy  zawiera wiele plików i folderów, które mogą być odczytywane lub modyfikowane przez aplikacje zainstalowane na komputerze Mac. Jeśli zmienisz te ustawienia za pomocą opcji Informacje lub innej metody, mogą wystąpić następujące problemy:

 • Zmiany wprowadzane w Preferencjach systemowych nie są zachowywane po zamknięciu Preferencji systemowych.
 • Zmiany wprowadzane w Docku nie są zachowywane po wylogowaniu z konta użytkownika.
 • Okna aplikacji otwarte w momencie ostatniego wylogowania lub zamknięcia aplikacji (przed zmianą uprawnień) otwierają się ponownie po zalogowaniu lub otwarciu aplikacji.
 • Podczas przenoszenia pewnych rzeczy w folderze domowym wyświetla się monit o podanie nazwy i hasła administratora.
 • Wielokrotnie pojawia się monit informujący, że system macOS musi naprawić bibliotekę, aby uruchomić aplikacje.
 • Podczas zachowywania zmian wprowadzonych w danej rzeczy wyświetla się komunikat o zablokowanym pliku lub braku uprawnień do zapisu.
 • Aplikacje Podgląd, TextEdit lub inne aplikacje z ograniczeniami piaskownicy zamykają się nieoczekiwanie po otwarciu.
 • Pojawia się komunikat o braku miejsca na pamięć aplikacji na dysku startowym.
 • Monitor aktywności pokazuje, że przeglądarka Safari lub proces SafariDAVClient używa dużej ilości zasobów systemowych.
 • Komputer Mac działa powoli.
 • Aplikacja iTunes informuje, że nie można zsynchronizować urządzenia.
 • Zdjęcia i filmy zaimportowane do aplikacji Zdjęcia lub iPhoto nie wyświetlają się w aplikacji, ale są widoczne w programie Finder. Musisz uaktualnić lub ponownie wybrać bibliotekę, ilekroć otwierasz aplikację Zdjęcia lub iPhoto.

Zerowanie uprawnień

Jeśli problem ten wystąpił po zmianie uprawnień dotyczących rzeczy w folderze domowym , wykonaj poniższe czynności, aby wyzerować uprawnienia.

 1. Na pasku menu Finder wybierz kolejno opcje Przejdź > Folder domowy. Otworzy się folder domowy.
 2. Wybierz kolejno opcje Plik > Informacje. Otworzy się okno Informacje dla folderu domowego.
 3. Jeśli sekcja Udostępnianie i uprawnienia u dołu okna nie jest otwarta, kliknij trójkącik  w tej sekcji, aby ją otworzyć.
 4. Jeśli na przycisku blokady u dołu okna widoczna jest zamknięta kłódka kłódka, kliknij ją, a następnie podaj nazwę i hasło administratora.
 5. Kliknij menu czynności  w dolnym rogu okna, a następnie wybierz opcję Zastosuj do zawartych rzeczy. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić. U góry okna wyświetli się pasek postępu.
 6. Gdy pasek postępu wskaże koniec procesu, otwórz aplikację Terminal z folderu Narzędzia znajdującego się w folderze Aplikacje.
 7. Wklej lub wpisz następujące polecenie w aplikacji Terminal diskutil resetUserPermissions / `id -u`, a następnie naciśnij klawisz Return.
  Na amerykańskich klawiaturach znak ` znajduje się nad klawiszem Tab.
 8. Jeśli aplikacja Terminal informuje o niepowodzeniu zerowania uprawnień, przejdź do następnej sekcji.
 9. Gdy proces dobiegnie końca, ponownie uruchom komputer Mac.

Jeśli aplikacja Terminal informuje o niepowodzeniu zerowania uprawnień

Jeśli podczas wykonywania czynności opisanych powyżej pojawia się komunikat o niepowodzeniu zerowania uprawnień w katalogu domowym (błąd -69841), wykonaj następujące czynności.

Jeśli komputer Mac używa systemu macOS Mojave

 1. Zamknij program Terminal.
 2. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, kliknij opcję Ochrona i prywatność, a następnie kliknij pozycję Prywatność.
 3. Kliknij kłódkę  i wprowadź hasło administratora.
 4. Z listy rzeczy po lewej wybierz pozycję Pełny dostęp do dysku. 
 5. Dodaj aplikację Terminal do aplikacji mających pełny dostęp do dysku: użyj przycisku dodawania  lub przeciągnij aplikację Terminal na przestrzeń nad nią. 
 6. Otwórz aplikację Terminal i wprowadź polecenie chflags -R nouchg ~.
 7. Ponownie wprowadź polecenie diskutil resetUserPermissions / `id -u`.
 8. Gdy proces dobiegnie końca, ponownie uruchom komputer Mac.
 9. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, kliknij opcję Ochrona i prywatność, a następnie kliknij pozycję Prywatność.
 10. Kliknij kłódkę  i wprowadź hasło administratora.
 11. Z listy rzeczy po lewej wybierz pozycję Pełny dostęp do dysku. 
 12. Możesz teraz usunąć aplikację Terminal z aplikacji mających pełny dostęp do dysku lub odznaczyć pole wyboru obok niej. 

Jeśli komputer Mac używa systemu macOS High Sierra lub starszego

 1. Wprowadź polecenie chflags -R nouchg ~.
 2. Ponownie wprowadź polecenie diskutil resetUserPermissions / `id -u`.
 3. Gdy proces dobiegnie końca, ponownie uruchom komputer Mac.
Data publikacji: