Rozwiązywanie problemów spowodowanych zmianą uprawnień dotyczących rzeczy znajdujących się w folderze domowym

Jeśli zmienisz uprawnienia do odczytu lub zapisu rzeczy w folderze domowym, być może trzeba będzie wyzerować uprawnienia, aby uniknąć pewnych problemów.

Twój folder domowy  zawiera wiele plików i folderów, które mogą być odczytywane lub modyfikowane przez aplikacje zainstalowane na komputerze Mac. Jeśli zmienisz te ustawienia za pomocą opcji Informacje lub innej metody, mogą wystąpić następujące problemy:

 • Zmiany wprowadzane w Preferencjach systemowych nie są zachowywane po zamknięciu Preferencji systemowych.
 • Zmiany wprowadzane w Docku nie są zachowywane po wylogowaniu z konta użytkownika.
 • Okna aplikacji otwarte w momencie ostatniego wylogowania lub zamknięcia aplikacji (przed zmianą uprawnień) otwierają się ponownie po zalogowaniu lub otwarciu aplikacji.
 • Podczas przenoszenia pewnych rzeczy w folderze domowym wyświetla się monit o podanie nazwy i hasła administratora.
 • Wielokrotnie pojawia się monit informujący, że system macOS musi naprawić bibliotekę, aby uruchomić aplikacje.
 • Podczas zachowywania zmian wprowadzonych w danej rzeczy wyświetla się komunikat o zablokowanym pliku lub braku uprawnień do zapisu.
 • Aplikacje Podgląd, TextEdit lub inne aplikacje z ograniczeniami piaskownicy zamykają się nieoczekiwanie po otwarciu.
 • Pojawia się komunikat o braku miejsca na pamięć aplikacji na dysku startowym.
 • Monitor aktywności pokazuje, że przeglądarka Safari lub proces SafariDAVClient używa dużej ilości zasobów systemowych.
 • Komputer Mac działa powoli.
 • Aplikacja iTunes informuje, że nie można zsynchronizować urządzenia.
 • Zdjęcia i filmy zaimportowane do aplikacji Zdjęcia lub iPhoto nie wyświetlają się w aplikacji, ale są widoczne w programie Finder. Musisz uaktualnić lub ponownie wybrać bibliotekę, ilekroć otwierasz aplikację Zdjęcia lub iPhoto.

Zerowanie uprawnień

Jeśli problem wystąpił po zmianie uprawnień dotyczących rzeczy w folderze domowym, wyzeruj uprawnienia:

 1. Na pasku menu Finder wybierz kolejno opcje Przejdź > Folder domowy. Otworzy się folder domowy.
 2. Wybierz kolejno opcje Plik > Informacje. Otworzy się okno Informacje dla folderu domowego.
 3. Jeśli sekcja Udostępnianie i uprawnienia u dołu okna nie jest otwarta, kliknij trójkącik  w tej sekcji, aby ją otworzyć.
 4. Jeśli na przycisku blokady u dołu okna widoczna jest zamknięta kłódka kłódka, kliknij ją, a następnie podaj nazwę i hasło administratora.
 5. Kliknij menu czynności  w dolnym rogu okna, a następnie wybierz opcję „Zastosuj do zawartych rzeczy”. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić. U góry okna wyświetli się pasek postępu.
 6. Gdy pasek postępu wskaże koniec procesu, otwórz aplikację Terminal z folderu Narzędzia znajdującego się w folderze Aplikacje.
 7. Wklej lub wpisz następujące polecenie w aplikacji Terminal, a następnie naciśnij klawisz Return:

  diskutil resetUserPermissions / `id -u`

  Na amerykańskich klawiaturach znak ` znajduje się nad klawiszem Tab. Jeśli po wpisaniu polecenia diskutil aplikacja Terminal poinformuje o niepowodzeniu zerowania uprawnień w katalogu domowym (błąd -69841), wpisz chflags -R nouchg ~, a następnie ponownie wpisz polecenie diskutil.

 8. Gdy proces dobiegnie końca, zamknij aplikację Terminal.
 9. Ponownie uruchom komputer i sprawdź, czy problem został rozwiązany.
 10. Jeśli problem nadal występuje, ponownie zainstaluj system macOS.
Data publikacji: