Apple Thunderbolt Display (27-calowy): klawisz F8 nie działa w systemie Windows, gdy klawiatura USB jest podłączona do monitora

Podczas używania systemu Windows i klawiatury USB podłączonej do komputera Mac za pośrednictwem portu USB w monitorze Apple Thunderbolt Display (27-calowym) można zauważyć, że klawisz F8 nie jest rozpoznawany przez system Windows podczas próby zaakceptowania Warunków i zasad korzystania lub uruchomienia systemu Windows w trybie awaryjnym.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Aby przywrócić możliwość używania klawisza F8, należy podłączyć klawiaturę USB bezpośrednio do portu USB komputera.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: