Jeśli konto użytkownika systemu macOS pojawia się ponownie po jego usunięciu

Dowiedz się, co zrobić, jeśli konto użytkownika pojawia się ponownie po jego usunięciu w systemie macOS.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Jeśli konto użytkownika zostało usunięte w systemie macOS, a przy kolejnym otwarciu okienka Użytkownicy i grupy w Preferencjach systemowych pojawia się ponownie, możesz użyć Narzędzia katalogowego, aby je usunąć.

Nie używaj Narzędzia katalogowego do usunięcia jedynego konta administratora na komputerze Mac lub obecnie zalogowanego konta. W takich przypadkach utwórz kolejne konto administratora lub wyloguj użytkownika, a następnie usuń konto w okienku Użytkownicy i grupy w Preferencjach systemowych.

 1. Zaloguj się jako użytkownik, którego konto chcesz zachować.
 2. Naciśnij klawisze Command+spacja, aby otworzyć funkcję Spotlight. Wpisz frazę Narzędzie katalogowe i naciśnij klawisz Return lub dwukrotnie kliknij Narzędzie katalogowe w wynikach funkcji Spotlight.
 3. Jeśli kłódka ikona kłódki w lewym dolnym rogu okna Narzędzia katalogowe jest zamknięta, kliknij ją i wprowadź nazwę oraz hasło administratora.
 4. Kliknij opcję Edytor usług katalogowych na pasku narzędzi okna Narzędzie katalogowe.
 5. Z menu podręcznego Widok wybierz pozycję Users (Użytkownicy) (jeśli zalogowany użytkownik nie używał wcześniej Edytora usług katalogowych, ta pozycja będzie już wybrana).
 6. Z listy z lewej strony okna Narzędzie katalogowe wybierz użytkownika, którego chcesz usunąć. Możesz użyć pola wyszukiwania nad listą, aby znaleźć danego użytkownika. Wybrana nazwa powinna być taka sama jak nazwa wyświetlana w okienku Użytkownicy i grupy w Preferencjach systemowych, gdy ten użytkownik jest zalogowany.
  Aplikacja Narzędzie katalogowe z zaznaczoną nazwą użytkownika.
 7. Kliknij przycisk przycisk usuwania w lewym dolnym rogu okna Narzędzia katalogowego.
 8. Upewnij się, że do usunięcia wybrany jest odpowiedni użytkownik, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Po usunięciu konta użytkownika, możesz usunąć jego folder:

 1. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Idź > Idź do folderu, wpisz frazę /Users i naciśnij przycisk Return.
 2. Przeciągnij folder usuniętego konta do kosza.
 3. Wybierz kolejno opcje Finder > Opróżnij Kosz, aby usunąć folder wraz z zawartością.

Więcej informacji

Dowiedz się, jak skonfigurować automatyczne logowanie na komputerze Mac w momencie uruchomienia i co zrobić, jeśli dla danego konta opcja automatycznego logowania nie jest dostępna.

Data publikacji: