Jeśli album Mój strumień zdjęć nie jest aktualizowany

Dowiedz się, co zrobić, jeśli zdjęcia nie są wyświetlane w albumie Mój strumień zdjęć na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac lub urządzeniu Apple TV.

Nie widzę zdjęć z albumu Mój strumień zdjęć na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac lub urządzeniu Apple TV

Jeśli funkcja Mój strumień zdjęć została włączona na wszystkich urządzeniach, zdjęcia z ostatnich 30 dni będą dostępne w albumie Mój strumień zdjęć, dzięki czemu można je wyświetlać lub dodawać do biblioteki na każdym urządzeniu*. Jeśli konto Apple ID zostało utworzone niedawno, usługa Mój strumień zdjęć może być niedostępna. Użyj usługi Zdjęcia iCloud, aby przechowywać zdjęcia i nagrania wideo w usłudze iCloud. Dowiedz się więcej o usługach Zdjęcia iCloud i Mój strumień zdjęć.

Jeśli nie możesz znaleźć zdjęć z albumu Mój strumień zdjęć w aplikacji Zdjęcia, wykonaj następujące czynności na każdym posiadanym urządzeniu:

iPhone, iPad lub iPod touch

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Wi-Fi na wszystkich urządzeniach. Sprawdź, czy sieć Wi-Fi jest włączona i masz połączenie z Internetem.
 2. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Zdjęcia. Upewnij się, że opcja Wysyłaj do mojego strumienia jest włączona. Jeśli nie widzisz tej opcji, włącz usługę Zdjęcia iCloud, aby zamiast tego zachowywać zdjęcia i nagrania wideo w usłudze iCloud.
 3. Zamknij aplikację Aparat na urządzeniu, za pomocą którego zrobiono poszukiwane zdjęcie. (Dopóki aplikacja nie zostanie zamknięta, nic nie zostanie przesłane do albumu Mój strumień zdjęć).
 4. Sprawdź, czy poziom naładowania baterii urządzenia z systemem iOS nie spadł poniżej 20%. Jeśli tak, funkcja Mój strumień zdjęć tymczasowo się wyłączy, aby wydłużyć czas pracy baterii.

Mac

 1. Sprawdź, czy komputer Mac ma połączenie z Internetem
 2. Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję iCloud. Upewnij się, że zalogowałeś(-aś) się za pomocą tego samego konta Apple ID na wszystkich obsługiwanych urządzeniach. 
 3. Otwórz aplikację Zdjęcia. Następnie wybierz kolejno opcje Zdjęcia > Preferencje. Kliknij opcję iCloud (lub Strumień zdjęć).
 4. Upewnij się, że funkcja Mój strumień zdjęć została zaznaczona. Jeśli nie widzisz tej opcji, włącz usługę Zdjęcia iCloud, aby zamiast tego zachowywać zdjęcia i nagrania wideo w usłudze iCloud.
 5. Zamknij aplikację Aparat na urządzeniu, za pomocą którego zrobiono poszukiwane zdjęcie. (Dopóki aplikacja nie zostanie zamknięta, nic nie zostanie przesłane do albumu Mój strumień zdjęć).

Apple TV

 1. W obszarze Ustawienia > Sieć > Wi-Fi upewnij się, że funkcja Wi-Fi jest włączona oraz że masz połączenie z Internetem.
 2. W obszarze Ustawienia > Konta > iCloud upewnij się, że funkcja Mój strumień zdjęć jest włączona.
 3. Zamknij aplikację Aparat na urządzeniu, za pomocą którego zrobiono poszukiwane zdjęcie. (Dopóki aplikacja nie zostanie zamknięta, nic nie zostanie przesłane do albumu Mój strumień zdjęć). Jeśli zdjęcia w albumie Mój strumień zdjęć nadal się nie wyświetlają, może mieć to związek z pojemnością urządzenia Apple TV.

* Aby usługa iCloud mogła udostępniać zdjęcia i nagrania wideo innym urządzeniom Apple, konieczne jest zalogowanie się do usługi iCloud za pomocą tego samego konta Apple ID na każdym urządzeniu. 

Na każdym urządzeniu widzę inne zdjęcia w albumie Mój strumień zdjęć

Na urządzeniu może być przechowywanych do 1000 zdjęć, nawet jeśli są one starsze niż 30 dni. Zdjęcia starsze niż 30 dni są usuwane z serwera usługi iCloud, więc na poszczególnych urządzeniach mogą znajdować się różne zdjęcia w zależności od tego, kiedy włączono funkcję Mój strumień zdjęć. Ze względu na ograniczenia dotyczące pamięci na urządzeniu Apple TV mogą być wyświetlane tylko najnowsze zdjęcia.

Jeśli chcesz, aby w albumie Mój strumień zdjęć na każdym urządzeniu znajdowały się najnowsze zdjęcia, a starsze zostały usunięte, wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli w albumie Mój strumień zdjęć znajdują się zdjęcia, które chcesz zatrzymać, zachowaj je na urządzeniu. Następnie zachowaj kopie zdjęć i innych danych.
 2. Wyłącz funkcję Mój strumień zdjęć. W tym celu: 
  • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Zdjęcia, a następnie wyłącz opcję Wyślij do mojego strumienia.
  • Na komputerze Mac z systemem macOS Catalina lub nowszym otwórz aplikację Zdjęcia, a następnie na pasku menu wybierz kolejno opcje Zdjęcia > Preferencje. Kliknij opcję iCloud i wyłącz funkcję Mój strumień zdjęć. 
  • Na urządzeniu Apple TV wybierz kolejno opcje Ustawienia > Konta > iCloud i wyłącz opcję Wyślij do mojego strumienia.
 3. Potwierdź zamiar usunięcia zdjęć.
 4. Z powrotem włącz funkcję Mój strumień zdjęć.
 5. Powtórz te czynności na każdym urządzeniu.

Nie widzę zaimportowanych zdjęć w albumie Mój strumień zdjęć

 1. Sprawdź, czy telefon iPhone, iPad, iPod touch lub komputer Mac ma aktywne połączenie z Internetem.
 2. Sprawdź, czy korzystasz z usługi Zdjęcia iCloud w aplikacji Zdjęcia. Jeśli na urządzeniu jest włączona usługa Zdjęcia iCloud, zdjęcia z innych urządzeń korzystających z funkcji Mój strumień zdjęć nie będą wyświetlane na urządzeniu.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: