Pomoc dotycząca albumu Mój strumień zdjęć

Znajdź swój problem poniżej i zastosuj się do podanych instrukcji, aby go rozwiązać.

Nie widzę zdjęć z albumu Mój strumień zdjęć na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub urządzeniu Apple TV

Jeśli funkcja Mój strumień zdjęć* została włączona na wszystkich urządzeniach, zdjęcia z ostatnich 30 dni będą dostępne w albumie Mój strumień zdjęć, dzięki czemu można je wyświetlać lub dodawać do biblioteki na każdym urządzeniu**. 

Jeśli nie możesz znaleźć zdjęć z albumu Mój strumień zdjęć w aplikacji Zdjęcia, wykonaj następujące czynności na każdym posiadanym urządzeniu:

iPhone, iPad lub iPod

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Wi-Fi na wszystkich urządzeniach. Upewnij się, że funkcja Wi-Fi jest włączona i że masz połączenie z Internetem.
 2. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Zdjęcia.
 3. Upewnij się, że funkcja Mój strumień zdjęć jest włączona na każdym urządzeniu. Jeśli funkcja jest włączona, wyłącz ją i stuknij opcję Usuń. Następnie z powrotem włącz funkcję Mój strumień zdjęć.
 4. Zamknij aplikację Aparat na urządzeniu, za pomocą którego zrobiono poszukiwane zdjęcie. (Dopóki aplikacja nie zostanie zamknięta, nic nie zostanie przesłane do albumu Mój strumień zdjęć).
 5. Sprawdź, czy poziom naładowania baterii urządzenia z systemem iOS nie spadł poniżej 20%. Jeśli tak, funkcja Mój strumień zdjęć tymczasowo się wyłączy, aby wydłużyć czas pracy baterii.

Apple TV

 1. W obszarze Ustawienia > Sieć > Wi-Fi upewnij się, że funkcja Wi-Fi jest włączona oraz że masz połączenie z Internetem.
 2. W obszarze Ustawienia > Konta > iCloud upewnij się, że funkcja Mój strumień zdjęć jest włączona. Jeśli funkcja jest włączona, wyłącz ją i wybierz opcję Usuń. Następnie z powrotem włącz funkcję Mój strumień zdjęć.
 3. Zamknij aplikację Aparat na urządzeniu, za pomocą którego zrobiono poszukiwane zdjęcie. (Dopóki aplikacja nie zostanie zamknięta, nic nie zostanie przesłane do albumu Mój strumień zdjęć). Jeśli zdjęcia w albumie Mój strumień zdjęć nadal się nie wyświetlają, może mieć to związek z pojemnością urządzenia Apple TV.

* Jeśli konto Apple ID zostało utworzone niedawno, funkcja Mój strumień zdjęć może być niedostępna. Użyj usługi Zdjęcia iCloud, aby przechowywać zdjęcia i nagrania wideo w usłudze iCloud.


** Aby usługa iCloud mogła udostępniać zdjęcia i nagrania wideo innym urządzeniom Apple, konieczne jest zalogowanie się do usługi iCloud za pomocą tego samego konta Apple ID na każdym urządzeniu.

Na każdym urządzeniu widzę inne zdjęcia w albumie Mój strumień zdjęć

Na urządzeniu może być przechowywanych do 1000 zdjęć, nawet jeśli są one starsze niż 30 dni. Zdjęcia starsze niż 30 dni są usuwane z serwera usługi iCloud, więc na poszczególnych urządzeniach mogą znajdować się różne zdjęcia w zależności od tego, kiedy włączono funkcję Mój strumień zdjęć. Ze względu na ograniczenia dotyczące pamięci na urządzeniu Apple TV mogą być wyświetlane tylko najnowsze zdjęcia.

Jeśli chcesz, aby w albumie Mój strumień zdjęć na każdym urządzeniu znajdowały się najnowsze zdjęcia, a starsze zostały usunięte, wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli w albumie Mój strumień zdjęć znajdują się zdjęcia, które chcesz zatrzymać, zachowaj je na urządzeniu. Następnie utwórz backup zdjęć i innych danych.
 2. Na urządzeniu wyłącz funkcję Mój strumień zdjęć. W tym celu: 
  • Stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Zdjęcia, a następnie wyłącz opcję Wyślij do mojego strumienia.
  • Na urządzeniu Apple TV wybierz kolejno opcje Ustawienia > Konta > iCloud i wyłącz opcję Wyślij do mojego strumienia.
 3. Potwierdź zamiar usunięcia zdjęć.
 4. Z powrotem włącz funkcję Mój strumień zdjęć. (Wtedy usługa iCloud przesyła przechowywane zdjęcia na urządzenie).
 5. Powtórz te czynności na każdym urządzeniu.

Nie widzę żadnych zdjęć w albumie Mój strumień zdjęć

Jeśli na urządzeniu jest włączona usługa Zdjęcia iCloud, zdjęcia z albumów Mój strumień zdjęć z innych urządzeń znajdują się w albumie Wszystkie zdjęcia. Jeśli usługa Zdjęcia iCloud nie jest włączona i nie widać zdjęć w albumie Mój strumień zdjęć, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy komputer Mac ma aktywne połączenie internetowe. Bez połączenia z Internetem uaktualnienia albumu Mój strumień zdjęć nie będą widoczne w aplikacji Zdjęcia.
 2. Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > iCloud. Upewnij się, że używasz tego samego konta Apple ID co na innych obsługiwanych urządzeniach.
 3. Otwórz aplikację Zdjęcia. Następnie wybierz kolejno opcje Preferences (Preferencje) > iCloud (lub Photo Stream — Strumień zdjęć).
 4. Upewnij się, że funkcja Mój strumień zdjęć została zaznaczona.

Zaimportowane przeze mnie zdjęcia nie zostały przesłane do albumu Mój strumień zdjęć, mimo że usługa jest włączona

 1. Sprawdź, czy komputer Mac ma aktywne połączenie internetowe.
 2. Sprawdź, czy korzystasz z usługi Zdjęcia iCloud w aplikacji Zdjęcia. Jeśli na urządzeniu jest włączona usługa Zdjęcia iCloud, zdjęcia z innych urządzeń korzystających z funkcji Mój strumień zdjęć będą wyświetlane w albumie Wszystkie zdjęcia.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: