GarageBand: program może się nieoczekiwanie zamykać podczas zmiany poziomu wejściowego w lekcji gitarowej Naucz sie grać

Podczas dostosowywania poziomu wejściowego w lekcji gitarowej Naucz sie grać program GarageBand może się nieoczekiwanie zamykać w przypadku używania interfejsu Apogee Duet 2.

Dostosuj poziom gitary w interfejsie Apogee Duet 2 lub w oprogramowaniu Apogee Maestro 2.

Ten dokument zostanie zaktualizowany, gdy dostępnych będzie więcej informacji.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: