Mac OS X 10.7: nie można połączyć się z serwerem Open Directory z systemem Mac OS X 10.6

Komputer kliencki z systemem Mac OS X 10.7 Lion może nie być w stanie nawiązać połączenia z serwerem Open Directory z systemem Mac OS X 10.6.

Taka sytuacja może wystąpić, jeśli system Lion korzysta z uwierzytelnionego powiązania z serwerem Open Directory z systemem Mac OS X 10.6, a serwer jest także powiązany z usługą Active Directory w ramach magicznego trójkąta.

Aby komputery klienckie z systemem Mac OS X 10.7 mogły nawiązać połączenie z serwerem, nie należy korzystać z uwierzytelnionego powiązania lub użyć poniższych poleceń programu Terminal.

Wykonaj te polecenia na serwerze głównym Open Directory z systemem Mac OS X 10.6 i na replikach tego serwera:

Uwaga: te polecenia spowodują wyłączenie uwierzytelniania GSSAPI dotyczącego serwera LDAP na serwerze głównym Open Directory z systemem Mac OS X 10.6 i jego replikach. Wówczas serwery będą korzystały z uwierzytelniania CRAM-MD5.

sudo rm /usr/lib/sasl2/openldap/libgssapiv2.2.so sudo rm /usr/lib/sasl2/openldap/libgssapiv2.la

Po wprowadzeniu tej zmiany uruchom ponownie serwer.
 

Aby przywrócić pierwotne ustawienia, wykonaj następujące polecenia:

cd /usr/lib/sasl2/openldap sudo ln -s ../libgssapiv2.2.so  sudo ln -s ../libgssapiv2.la

Po wprowadzeniu tej zmiany uruchom ponownie serwer.

Data publikacji: