GarageBand dla systemu iOS: brak dźwięku podczas monitorowania urządzenia zewnętrznego

Włączenie monitorowania urządzenia zewnętrznego w funkcji wzmacniacza gitarowego może spowodować brak wyjściowego sygnału dźwiękowego w aplikacji GarageBand. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku ustawienia wyjścia audio iPada na dźwięk mono w ustawieniach dostępności.

Aby rozwiązać ten problem, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność, a następnie wyłącz ustawienie Dźwięk mono.

Innym rozwiązaniem jest stuknięcie opcji GarageBand w oknie Ustawienia i wyłączenie ustawienia Ochrona przed przesłuchem we wzmacniaczu. Jednak wyłączenie zapobiegania przesłuchowi może spowodować zwracanie niepożądanego sygnału.

Data publikacji: