Logo firmy Apple z paskiem postępu po uaktualnieniu lub odtworzeniu telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch

Po uaktualnieniu systemu iOS, odtworzeniu urządzenia z backupu lub wymazaniu telefonu iPhone, iPada albo iPoda touch na ekranie jest wyświetlane logo firmy Apple z paskiem postępu.

Ekran urządzenia z paskiem postępu

W takiej sytuacji może się wydawać, że pasek postępu nie porusza się lub porusza się bardzo powoli.

Zaczekaj, aż proces uaktualniania, odtwarzania lub wymazywania urządzenia dobiegnie końca.

Pasek postępu pokazuje postęp instalacji. Czas trwania jest uzależniony od liczby plików na urządzeniu i wykonywanej operacji (wymazywanie, uaktualnianie, aktualizowanie systemu iOS). Ten proces może zająć nie więcej niż minutę, jeśli na urządzeniu nie ma danych bądź jest ich niewiele albo urządzenie jest wymazywane. Jeśli jednak urządzenie zawiera bardzo dużo plików, to ten proces może potrwać od kilku minut do godziny.

Jeśli urządzenie jest widoczne w aplikacji iTunes i można konfigurować jego opcje synchronizacji oraz synchronizować zawartość, oznacza to, że proces dobiegł końca. Nie odłączaj urządzenia od aplikacji iTunes i zaczekaj na zakończenie procesu migracji.

W przypadku uaktualniania drogą bezprzewodową podłącz urządzenie do źródła zasilania, aby nie rozładowało się w czasie tego procesu. Jeśli urządzenie rozładuje się w czasie uaktualniania lub odtwarzania, podłącz je do źródła zasilania, włącz i zaczekaj, aż proces uaktualniania lub odtwarzania dobiegnie końca.

Jeśli wydaje Ci się, że uaktualnianie zatrzymało się w miejscu, naciśnij jeden z przycisków. Jeśli widzisz komunikat „Uaktualniam”, uaktualnianie nadal trwa.

W niektórych przypadkach pasek postępu może wskazać na ukończenie procesu, a następnie rozpocząć od nowa.

Pomoc

Jeśli uaktualnianie lub odtwarzanie nigdy się nie kończy lub urządzenie nie odpowiada, wymuś ponowne uruchomienie urządzenia.

Jeśli urządzenie jest w tym stanie od kilku godzin, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Data publikacji: