Odtwarzanie z backupu iTunes lub iCloud, kiedy wymagana jest nowsza wersja systemu iOS

Dowiedz się, co zrobić, jeśli odtwarzasz urządzenie z backupu iCloud lub iTunes, który wymaga nowszej wersji systemu iOS.

Jeśli odtwarzasz z backupu iCloud, który wymaga nowszej wersji systemu iOS, może pojawić się monit Asystenta ustawień, aby uaktualnić oprogramowanie. Jeśli zdecydujesz się pobrać i zainstalować uaktualnienie, Asystent ustawień automatycznie uaktualni oprogramowanie, a następnie odtworzy dane z backupu.

Jeśli odtwarzasz z backupu iTunes, który wymaga nowszej wersji systemu iOS, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że nie można odtworzyć backupu, ponieważ oprogramowanie jest zbyt stare. Wykonaj następujące czynności, aby uaktualnić urządzenie i odtworzyć z backupu:

Konfigurowanie, uaktualnianie i wymazywanie urządzenia

  1. W aplikacji iTunes lub na ekranie Aplikacje i dane na telefonie iPhone stuknij opcję Skonfiguruj jako nowy zamiast opcji Odtwórz z backupu. W przypadku stuknięcia opcji Odtwórz z backupu możesz stuknąć przycisk Wstecz, aby powrócić na ekran Konfiguruj.
  2. Wykonaj pozostałe czynności. Na razie możesz pominąć kroki dotyczące konta Apple ID, funkcji Touch ID i hasła.
  3. Po ukończeniu konfiguracji uaktualnij urządzenie do najnowszej wersji systemu iOS.
  4. Poczekaj na zakończenie uaktualniania i ponowne uruchomienie urządzenia.
  5. Wymaż urządzenie z systemem iOS: stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Wymaż zawartość i ustawienia. Po wymazaniu urządzenie zostanie ponownie uruchomione i wyświetli ekran powitalny Asystenta ustawień.

Teraz powinno być możliwe skonfigurowanie urządzenia od nowa i wybranie backupu do odtworzenia. 

Więcej informacji

Data publikacji: