Stacje bazowe AirPort: nie można dodawać kolejnych stacji bazowych AirPort do sieci rozszerzonej przy włączonej kontroli dostępu adresów MAC

W przypadku skonfigurowania stacji bazowej AirPort w celu rozszerzenia zakresu sieci Wi-Fi z włączoną kontrolą dostępu adresów MAC urządzenie nie może nawiązać połączenia po wybraniu opcji Uaktualnij. Wskaźnik stanu na dodatkowej stacji bazowej AirPort miga na pomarańczowo. Stacja bazowa AirPort nie jest już wyświetlana na liście w Narzędziu AirPort.

Jeśli na podstawowej stacji bazowej AirPort jest włączone ustawienie domyślne kontroli dostępu adresów MAC „brak dostępu” i chcesz dodać urządzenia Wi-Fi (łącznie z kolejnymi stacjami bazowymi AirPort), przed skonfigurowaniem tych urządzeń musisz dodać ich adresy MAC do listy kontroli dostępu adresów MAC.

Innym rozwiązaniem jest wyłączenie ustawienia kontroli dostępu adresów MAC przez wybranie kolejno opcji Narzędzie AirPort > AirPort > Kontrola dostępu i wybranie z menu rozwijanego opcji Nie włączona.

Jeśli została już podjęta próba dodania stacji bazowej AirPort bez wyłączania kontroli dostępu adresów MAC, musisz przywrócić ustawienia fabryczne na dodatkowej stacji bazowej AirPort przy użyciu przycisku zerowania na urządzeniu. Następnie skonfiguruj urządzenie ponownie, korzystając z jednej z powyższych sugestii.

Procedura zerowania stacji bazowej AirPort jest opisana w artykule Zerowanie stacji bazowej AirPort — często zadawane pytania.

Data publikacji: