Remote Desktop: opcja Network Interface jest niedostępna w opcjach widoku

Opcja Network Interface (Interfejs sieciowy) może być wyszarzona w ustawieniach View Options (Opcje widoku) w programie Remote Desktop Admin.

Opcja widoku Network Interface (Interfejs sieciowy) jest dostępna tylko w przypadku używania skanera.

Data publikacji: