GarageBand dla systemu iOS: udostępnianie utworów w programie iTunes dla systemu Windows

Utwory aplikacji GarageBand są wyświetlane w systemie Windows jako foldery, których nie można dodawać do programu iTunes dla systemu Windows.

Ten problem został rozwiązany w programie iTunes dla systemu Windows od wersji 11.4 wzwyż. Uaktualnij program iTunes do najnowszej wersji.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: