Karty Mac Pro RAID i Xserve RAID: wolumin może nie być montowany po nieprawidłowym zamknięciu lub ponownym uruchomieniu systemu

  

Po nieprawidłowym zamknięciu lub ponownym uruchomieniu:

 • Komputery z kartą Mac Pro RAID lub Xserve RAID mogą po uruchomieniu wyświetlać migający znak zapytania lub woluminy RAID mogą nie być montowane. Narzędzie RAID może wskazywać, że wszystkie woluminy, zestawy RAID i dyski są dostępne oraz w dobrym stanie.
 • Serwer Xserve skonfigurowany z dyskiem SSD i zainstalowanym na nim systemem Mac OS X Server może uruchamiać się, ale bez montowania woluminów RAID skonfigurowanych na karcie RAID.

Te objawy mogą występować, jeśli doszło do uszkodzenia mapy jednostek LUN i konieczne jest jej ponowne utworzenie.

Uruchomienie systemu z innego nośnika i zebranie informacji

 1. Uruchom komputer z nośnika rozruchowego, takiego jak płyta instalacyjna, zewnętrzny dysk FireWire, napęd USB lub wewnętrzny dysk SSD serwera Xserve (początek 2009 r.).
 2. Otwórz program Profil systemu i wybierz widok Sprzętowa macierz RAID z lewego paska bocznego.
 3. Upewnij się, że woluminy, zestaw RAID i napędy są oznaczone jako dostępne i w dobrym stanie.
 4. W widoku Sprzętowa macierz RAID wybierz kolejno opcje Sprzętowe urządzenie RAID > Karta Xserve RAID lub Karta Mac Pro RAID > Woluminy.

  Przejrzyj informacje na temat poszczególnych woluminów. Jeśli wolumin nie ma atrybutu Nazwa BSD, wykonaj czynności opisane poniżej, aby rozwiązać ten problem. Zbadanie raportu programu Profil systemu

  Poniżej przedstawiono przykładowy raport programu Profil systemu zawierający wolumin, na którym występuje problem (R2V1), i wolumin bez problemu (R3V1). W systemach z wieloma woluminami problem może występować na jedynie niektórych woluminach.

  R2V1:

    Pojemność:    299,8 GB (299,798,364,160 bajtów)
    Rozmiar polecenia odczytu:    2 MB
    Margines odczytu z wyprzedzeniem:    16 MB
    Zestaw RAID:    RS1
    Stan:
    Zdegradowany:    Nie
    Zainicjowany:    Tak
    Przejście:    Nie
    Dostępny:    Tak
   
  R3V1:

    Nazwa BSD:    disk2
    Pojemność:    299,8 GB (299,798,364,160 bajtów)
    Rozmiar polecenia odczytu:    2 MB
    Margines odczytu z wyprzedzeniem:    16 MB
    Zestaw RAID:    RS2
    Stan:
    Zdegradowany:    Nie
    Zainicjowany:    Tak
    Przejście:    Nie
    Dostępny:    Tak

Rozwiązanie problemu

Uwaga: tego procesu można używać na woluminach rozruchowych RAID z zainstalowanym systemem Mac OS X 10.5.x, 10.6.x lub OS X Lion. System operacyjny nie zostanie uaktualniony na woluminie RAID z problemem.

Serwer Xserve (początek 2009 r.) dostarczony ze skonfigurowanym dyskiem SSD

 1. Uaktualnij oprogramowanie serwera zainstalowane na dysku SSD do wersji Mac OS X Server 10.6.7 lub nowszej. Jeśli jest zainstalowany system Lion Server, uaktualnij go do bieżącej wersji.
 2. Uruchom ponownie serwer Xserve.
 3. Zaczekaj na zamontowanie woluminów RAID. Może to potrwać kilka minut.
 4. Po zamontowaniu woluminów uruchom ponownie serwer Xserve z normalnego woluminu startowego. Umożliwi to uruchomienie serwera z woluminami RAID dostępnymi w chwili rozruchu.
 5. Otwórz Narzędzie RAID.
 6. W oknie Kontroler kliknij opcję Stan Okienko Zdarzenia w oknie Narzędzia RAID powinno zawierać wpis dla każdego woluminu, którego mapa jednostek LUN została utworzona.

Komputer Mac Pro lub serwer Xserve (koniec 2006 r.), Xserve (początek 2008 r.) albo Xserve (początek 2009 r.) bez dysku SSD

 1. Zainstaluj system Mac OS X 10.6.x lub OS X Lion (w wersji serwerowej lub klienckiej) na zewnętrznym dysku USB lub FireWire. Użyj systemu Mac OS X Server 10.6 na serwerach lub Mac OS X 10.6 na klientach.
 2. W przypadku używania systemu Mac OS X 10.6 uaktualnij go do wersji Mac OS X 10.6.7 (w wersji serwerowej lub klienckiej). Jeśli jest zainstalowany system OS X Lion (w wersji serwerowej lub klienckiej), uaktualnij go do bieżącej wersji.
 3. Uruchom komputer z problemem z zewnętrznego dysku twardego.
 4. Zaczekaj na zamontowanie woluminów RAID. Może to potrwać kilka minut.
 5. Uruchom ponownie komputer z normalnego woluminu startowego.
 6. Otwórz Narzędzie RAID.
 7. W oknie Kontroler kliknij opcję Stan Okienko Zdarzenia w oknie Narzędzia RAID powinno zawierać wpis dla każdego woluminu, którego mapa jednostek LUN została utworzona.

Więcej informacji

Zalecane jest wykonanie tej procedury z dyskami zainstalowanymi w komputerze, w którym są one zazwyczaj używane. Można też przenieść napędy do innego podobnie skonfigurowanego komputera i wykonać tę procedurę na woluminach RAID.

W takiej sytuacji należy zachować ostrożność.

Uwagi

 1. Pamiętaj, aby oznaczyć wszystkie dyski numerem wnęk, w których się znajdują, tak aby zostały ponownie zainstalowane w tej samej kolejności.
 2. Zestawy RAID skonfigurowane na komputerze Mac Pro (początek 2009 r.) lub Mac Pro (połowa 2010 r.) nie są rozpoznawane na komputerze Mac Pro (oryginalny) ani Mac Pro (początek 2008 r.).
 3. Zestawy RAID skonfigurowane na serwerze Xserve (początek 2009 r.) nie są rozpoznawane na serwerze Xserve (koniec 2006 r.) ani Xserve (początek 2008 r.).
 4. Moduły napędów Apple z serwera Xserve (koniec 2006 r.) lub Xserve (początek 2008 r.) należy przenieść tylko na inny serwer Xserve (koniec 2006 r.) lub Xserve (początek 2008 r.). Po włożeniu ich do serwera Xserve (początek 2009 r.) nie zostaną one rozpoznane przez kartę RAID Xserve serwera Xserve (koniec 2006 r.) ani Xserve (początek 2008 r.). Przeniesienie napędów lub modułów napędów Apple do komputera Mac Pro (początek 2009 r.) lub Mac Pro (połowa 2010 r.) albo serwera Xserve powoduje wykonanie na nich migracji sprzętowej napędów.
 5. Jeśli do naprawy woluminu RAID zostanie użyty inny komputer Mac Pro, musi w nim być zainstalowana karta Mac Pro RAID.
 6. Jeśli do naprawy woluminu RAID zostanie użyty inny serwer Xserve, musi w nim być zainstalowana karta Xserve RAID.
 7. Jeśli naprawiany wolumin RAID został skonfigurowany w komputerze Mac Pro (oryginalny) lub Mac Pro (początek 2008 r.), do naprawy tego woluminu można użyć tylko jednego z tych dwóch modeli komputera Mac Pro.
 8. Jeśli naprawiany wolumin RAID został skonfigurowany w komputerze Mac Pro (początek 2009 r.) lub Mac Pro (połowa 2010 r.), do naprawy tego woluminu można użyć tylko jednego z tych dwóch modeli komputera Mac Pro.
 9. Jeśli naprawiany wolumin RAID został skonfigurowany w serwerze Xserve (koniec 2006 r.) lub Xserve (początek 2008 r.), do naprawy tego woluminu można użyć tylko jednego z tych dwóch modeli serwera Xserve.
 10. Jeśli naprawiany wolumin RAID został skonfigurowany w serwerze Xserve (początek 2009 r.), do naprawy tego woluminu należy również użyć serwera Xserve (początek 2009 r.).

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: